Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK

Muhammed Ali DİNÇ Zeynep DİNÇER

Stuart Hall’ın tanımlaması dahilinde bakıldığında temsil olgusu, gelişmeler sonucunda elde edilen bir sonuçtan daha ötede, söz konusu olayların ortaya çıkışında temel etken olarak nitelendirilmektedir. Bu temel etkenin daha iyi anlaşılabilmesi için etken dahilindeki öğelerin olay örgüsü içerisinde kendisine yer bulmaları önem arz etse de geleneksel medya anlayışında bu çok kolay olmamaktadır. Tek yönlü olan bu iletişim şekli, alıcı üzerinde negatif etki yaratmanın yanı sıra medyada temsil konusu üzerine yeni tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında medyada ele alınan olay ve olgularda kişilerin kendilerine yer bulmaları ve sunumların gerçekçi olması ayrı bir öneme sahiptir.

Yeni medya zamanla kendi temsillerini oluşturmuştur. Bu temsillerin nelere dayandığı ve nasıl bir süreç izlediği araştırmalara konu edilmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle paralel olarak ortaya çıkan ve kısa sürede literatüre girip günlük hayatın bir parçası olan yeni medya, kendisine has temsillerle dünya kültürünü etkilemektedir ve kendisine ait bir jargon oluşturmaktadır. Geleneksel medyadan ve onun yarattığı temsillerden daha farklı bir anlam yaratmaktadır. Yeni medya, giderek artan kullanımıyla, insan yaşamının bir parçası olarak nitelendirilirken, daha etkin ve bilinçli kullanım konusundaki sorunları da beraberinde getirmiştir. Çalışmanın kuramsal altyapısı literatür taramasıyla yapılmış ve “içerik analizi” yöntemi dahilinde yeni medya ve temsil kavramlarının içeriği, yeni medyanın temsil üzerindeki rolünü ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır.

 • AYTEKİN, B. A., (2018), Examination of Community Structure in Corporate Interaction Processes. M. Umut Tuncer (Ed.), International Public Relations: Practices and Approaches Berlin: Peter Lang, 125-140.
 • BULUNMAZ, B., (2014), Yeni Medya Eski Medyaya Karşı: Savaşı Kim Kazanacak?, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1 (7), 22-29.
 • CANÇAT, A., (2018), Yeni Medya Sanatı Üzerine, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (40), 165-178.
 • DEMİR, M., ve Kalsın, B., (2015), Yeni Medya ve Gazetecilik, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 2 (2), 209-214.
 • DİLMEN, N., (2007), Yeni Medya Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları, Marmara İletişim Dergisi, 12 (12), 113-122.
 • ERKAYHAN, Ş., ve BELGESAY, M., (2014), Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Yeni Medya Sanatı Türkiye’de Güncel Durum ve Öneriler, Sanat ve Tasarım Dergisi, (14), 45-62.
 • HALL, S., (2017), Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, (İdil Dündar, Çev.), Pinhan Yayınları, İstanbul.
 • KAZAZ, M., (2007), Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Spor Basını, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4 (4), 220-229.
 • KAZAZ, M., (2007), Televizyon Spor Haberleri Yapısal Çözümleme ve Dil Kullanımı, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • ÖZEL, S., (2011), Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü, Erciyes İletişim Dergisi, 2 (2), 54-66.
 • POLAT, H., (2018), Geleneksel Medyada Temsil Sorunu: Alternatif Bir Mecra Olarak Yeni Medya, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 38 (38), 45-60.
 • SARI, M., (2014), Sosyal Medyanın Sosyal Hareketler Üzerindeki Etkisi: Gezi Parkı Platformu Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • SÖYLEMEZ, M., (2010), Yeni Medya Sanatı ve Kuramsal Açılımlar, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (24), 137-146.
 • VAROL, S., (2014), Medyada Yer Alan Temsillerin Kimlik Edinme Sürecindeki Rolü, Akademik Sosyal Bilimler Çalışmaları Dergisi, (26), 301-313.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3944-5368
Yazar: Muhammed Ali DİNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1505-0660
Yazar: Zeynep DİNÇER
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 26 Mayıs 2019
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet546223, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {91 - 102}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.546223}, title = {YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK}, key = {cite}, author = {Di̇nç, Muhammed Ali and Di̇nçer, Zeynep} }
APA Di̇nç, M , Di̇nçer, Z . (2019). YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (1) , 91-102 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.546223
MLA Di̇nç, M , Di̇nçer, Z . “YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 91-102
Chicago Di̇nç, M , Di̇nçer, Z . “YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 91-102
RIS TY – JOUR T1 – YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK AU – Muhammed Ali Di̇nç , Zeynep Di̇nçer Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.546223 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.546223 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 91 EP – 102 VL – 2 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.546223 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.546223 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK %A Muhammed Ali Di̇nç , Zeynep Di̇nçer %T YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.546223 %U 10.33464/dorduncukuvvet.546223
ISNAD Di̇nç, Muhammed Ali , Di̇nçer, Zeynep . “YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 1 (Mayıs 2019): 91-102 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.546223
AMA Di̇nç M , Di̇nçer Z . YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 91-102.
Vancouver Di̇nç M , Di̇nçer Z . YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 91-102.
IEEE M. Di̇nç ve Z. Di̇nçer , “YENİ MEDYADA TEMSİLİ ANLAMLANDIRMAK”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 1, ss. 91-102, May. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.546223