Yıl 2023, Cilt 6, Sayı 1

Yapılaşma Teorisi Çerçevesinden Kullanıcıların Kişisel İzleri İçin Şeffaf Bir Dijital Ağ Modeli Önerisi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 19 – 40, 19 – 40, 28.04.2023

https://doi.org/10.33464/mediaj.1204061

Öz

İnternet kullanıcıları sürekli olarak kişisel verilerini dijital sosyal ağlarda paylaşmaktadır. Onların her tıklamasını takip eden şirketler ise kullanıcıların kişisel verilerini tüketerek onlar hakkında önemli bilgiler elde etmekte ve bireylerin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış tavsiyeler sunmaktadır. Şirketlerin ürün ve hizmetlerine ilişkin yaydıkları enformasyonu tüketen internet kullanıcıları arkalarında kişisel izlerini bırakmaya devam etmektedir. Böylelikle bu izleri takip eden şirketler de kullanıcıların enformasyonunu tüketmiş olmaktadır. Kişisel izlerin takibi sonucunda daha çok ürün ve hizmet satışı gerçekleşmektedir. Bu bağlamda dijital sosyal ağların internet kullanıcıları ve tüketicilere sağladığı olanaklara karşı kullanıcıların dijital izlerinin ticari amaçlarla tüketiliyor olması ve böylece bireylerin ticari nesnelere dönüştürülmesi bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Failin aktif potansiyelini vurgulayan kuramcı Anthony Giddens’ın yapılaşma teorisi ile inşa edilen çalışmanın amacı enformasyon toplumlarında tüketicilerin dijital sosyal ağlarda dolaşımını daha güvenli kılmak için şeffaf nitelik taşıyan bir iletişim modeline kaynak sağlamaktır. Çalışmada katılımcılara yöneltilen yarı-yapılandırılmış görüşme soruları derlenerek çalışmanın bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmada aynı zamanda ikincil veriler kullanılmış, daha önce yayınlanmış olan bilimsel metinler taranarak araştırma kapsamında yeniden değerlendirilmiştir. Kişisel izlerin takibini ele alan küresel ve ulusal düzenlemelerin altında yatan esas hedeflere ulaşmak için, yasal çerçevelerin daha tutarlı ve duyarlı bir şekilde uygulanmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışma Giddens’ın vurguladığı, bireysel eylem alabilen ve toplumu dönüştürme gücüne sahip olan failler haline gelebilmek için dijital okuryazarlık bilincini artırmak gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

  • Adams, B. N. & Sydie, R. A. (2001). Sociological Theory. Pine Forge Press.
  • Aiolfi, S., Bellini, S. & Pellegrini, D. (2021). Data-driven digital advertising: benefits and risks of online behavioral advertising. International Journal of Retail & Distribution Management, 49(7), 1089-1110.
  • Blanco, G. A. (2020, 25 Şubat). Digital footprint: what it is and how to control it. BBVA. https://www.bbva.com/en/digital-footprint-what-it-is-and-how-to-control-it/
  • Bharadwaj, A. & Taylor, L. (2021). Consumer mindsets are local despite globalization. World Economic Forum: The Davos Agenda. https://www.weforum.org/agenda/2021/01/consumers-local-globalization/
  • Braf, E. (2002). Knowledge or information. İçinde K, Liu, R.J. Clarke, P. B. Andersen, R. K. Stamper, ES. Abou-Zeid (Ed.), Organizational Semiotics. IFIP — The International Federation for Information Processing (ss. 71-90), cilt 94. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-35611-2_5
  • Cambridge International Examinations (2015). Cambridge International AS & A Level Information Technology: Topic 1.1 Data, information and Knowledge, 2-11. https://www.cambridgeinternational.org/images/285017-data-information-and-knowledge.pdf
  • Choi, J. W. & Jerath, K. (2022). Privacy and Consumer Empowerment in Online Advertising. Foundations and Trends in Marketing, 15(3), 4-62. http://dx.doi.org/10.1561/170000005
  • Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Sage Publications.
  • Çakır, M. (2014). Küresel şirketlerin yeni medya odaklı tüketim ve tüketici tasarımları. İçinde S. Çakır (Ed.), Medya ve tasarım (ss. 163-196). Urzeni Yayınları.
  • Çelik, H. (2018). Dil ve Yeni Medya. Doğu Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cansu ARISOY GEDİK
ISTANBUL TICARET UNIVERSITESI
0000-0001-7231-8139
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arısoy Gedik, C. (2023). Yapılaşma Teorisi Çerçevesinden Kullanıcıların Kişisel İzleri İçin Şeffaf Bir Dijital Ağ Modeli Önerisi . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 6 (1) , 19-40 . DOI: 10.33464/mediaj.1204061