Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Ülkelerarası Diplomatik İlişkilerde Beden Dili Kullanımı ve Sözsüz İletişimin Önemi: Sanal Basında Liderler

Ülkelerarası Diplomatik İlişkilerde Beden Dili Kullanımı ve Sözsüz İletişimin Önemi: Sanal Başında Liderler

https://doi.org/10.33464/mediaj.1011684

Öz

Genel olarak iletişim olgusu sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere üç grupta karşımıza çıkmaktadır. Tanımlayıcı nitelikte hazırlanan bu çalışma, ülke liderlerinin sözsüz iletişim türü olan beden dilini kullanmalarına yönelik sanal basında çıkan haber, galeri ve köşe yazılarına odaklanmaktadır. Diplomatik ilişkilerde liderlerin beden dilinin kullanımına ilişkin haberlerle birlikte beden dilinin önemine vurgu yapan köşe yazıları ve galeri içerikleri bu bağlamda incelenmekte, diplomatik ilişkilerin nasıl ele alındığı veya yorumlandığına ilişkin veriler söylem çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmektedir. Bu kapsamda “Beden dili ve liderler” “Liderlerin görüşmesi ve beden dili” anahtar kelimeleri ile Google Chrome üzerinden arama yapılmıştır. Sanal basında çıkan haberler, köşe yazıları ve galeri içerikleri ülke liderlerinin yüz yüze görüşmeleriyle sınırlı tutulmuş, veriler kullanılan görseller eşliğinde çalışma kapsamına alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada incelenen içerikler son 10 yıllık süreçte ülke liderlerinin yüz yüze görüşmeleriyle sınırlandırılmıştır. Çalışma sonucunda liderlerin görüşmelerde beden dilini ve sözsüz iletişim unsurlarını etkin şekilde kullandıkları, bunların da sanal basın ortamında içeriklere yansıdığı görülmüştür. İçeriklerde beden dili kullanımının güven ve güç göstergesi olarak, güçlü olduğunu gösterme bağlamında, olumlu veya olumsuz mesaj verme anlamında, tedirgin ve gergin olma durumunun göstergesi şeklinde, üstünlük sağlama açısından ve devletler /ülkeler arası ilişkilerin ve diyaloğun durumunu gösterir nitelikte mesajlar içerek şekilde yorumlandığı ve değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arı, T. (2013). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. (10. baskı). Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Aşukin, N.S., Butırskiy, N.P., Veber, A.B., Davıdov, A.İ., İlina, İ .V., Kirillova, L.V., Lehin, İ .V., Lukovtseva, İ .İ., Struve, M.E., ve Yunin, M.M. (1979). Politika Sözlüğü. (Çev. Mazlum Beyhan). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Aziz, A. (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı. (6.baskı). İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • https:// www.cnnturk.com (2021, 15 Haziran). https://www.cnnturk.com/video/turkiye/ liderlerin-beden-dili-ne-anlatti-uzman-isim-cnn-turkte-yorumladi adresinden 11 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics Of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Elmacıoğlu, L. (2021, 15 Haziran). Erdoğan’ın Biden, Merkel ve Macron ile görüşmesinde sergilenen beden dili ne anlatıyor?. https://www.indyturk.com/node/373976/ dünya/erdoğanın-biden-merkel-ve-macron-ile-görüşmesinde-sergilenen-beden-dili-ne adresinden 11 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Ezeh, N. G., Anidi, O., Nwokolo, B. O. (2021). Body Language as a Communicative Aid amongst Language Impaired Students: Managing Disabilities. English Language Teaching. Vol.14, No. 6, s.125-134.
 • https://www.researchgate.net/publication/352003963_Body_ Language_as_a_Communicative_Aid_amongst_Language_Impaired_Students_Managing_Disabilities
 • Fiske, J.(2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. Süleyman İran). (3. baskı). Ankara: Pharmakon Yayınları.
 • Gökçe, O. (2010). İletişim Bilimine Giriş. (2. baskı). Konya.
 • Göktürk, D. (2019, 28 Haziran). G-20 zirvesinde liderlerin beden dili bize ne anlattı?. https://www.gzt.com/jurnalist/g-20-zirvesinde-liderlerin-beden-dili-bize-ne-anlatti-3498280 adresinden 10 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Gönlübol, M. (2000). Uluslararası Politika. İlkeler-Kavramlar-Kurumlar. (5.baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Günay, V.D. (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • https://www.sabah.com.tr/ (2011, 29 Eylül). https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/2-liderin-beden-dili-ne-diyor/6 2 liderin beden dili ne diyor? adresinden 14 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://humanskillsdevelopment.ca/wp-content/uploads/ 2020/ 04/ Body-Language-Basics-Student-Training- Training-Manual-PDF-Download.pdf adresinden 10 Eylül 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.bbc.com (2021, 16 Haziran). https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57489076 adresinden 3 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.bursahakimiyet.com.tr/(2021,15 Haziran). https://www.bursahakimiyet. com.tr/haber/nato-zirvesi-ndeki-liderlerin-beden-dili-analiz-edildi-macron-547853.html adresinden 4 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.haberturk.com/(2011, 29 Eylül). https://www.haberturk.com/polemik/haber /671828-liderlerin-beden-dili-ne-soyluyor Liderlerin beden dili ne söylüyor? adresinden 4 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.intell4.com/(2021, 17 Haziran). https://www.intell4.com/biden-ve-putinin-beden-dili-ne-diyor-biden-ve-putin-gorusmesinden- kritik-anlar-haber-190347 adresinden 5 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.medyaradar.com (2021, 15 Haziran). https://www.medyaradar.com/dunya-liderlerinin-sozsuz-mesajlari-nato-zirvesine-damga-vurdu-haberi-2050519 adresinden 5 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.objektifhaber.com.tr/(2019, 01 Temmuz). https://www.objektifhaber.com.tr/ 2019/07/01/kim-jong-ve-trumpin-beden-dili-ne-anlatiyor/ adresinden 8 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.sondakika.com/(2021, 15 Haziran). https://www.sondakika.com/politika/haber-nato-zirvesi-ndeki-liderlerin-beden-dili-analiz-14201827/ adresinden 6 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.sozcu.com.tr (2019, 22 Ekim). https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/iste-erdogan-putin-bulasmasinin-beden-dili-analizi-5404658/ adresinden 3 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • https://www.yenisafak.com (2017,10 Temmuz). https://www.yenisafak.com/dunya/trump-masada-guclu-gorunmek-istedi-2752948 adresinden 3 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • C, Hall, M. (2003). Communication: An Essential Aspect of Diplomacy. International Studies Perspectives. Vol (4). No. (2). 195- 210. https://www.jstor.org/stable/44218264
 • Kara, B. (2011, 21 Eylül). Liderlerin beden dili ne söylüyor?. Vatan Haber Merkezi. http://www.gazetevatan.com/liderlerin-beden-dili-ne-soyluyor–401092-gundem/?f=mobil
 • Kartarı, A. (2014). Kültür, Farklılık ve İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Keskin, T. (2015). Beden Dili ve Hitabet. İstanbul: AZ Kitap.
 • Kızıltepe, O. (2021,15 Haziran). NATO Zirvesi’ndeki Liderlerin Beden Dili Analizi! En İlginç Yorum Erdoğan – Macron Buluşmasına Yapıldı. https://www.haberler.com/nato-zirvesi-ndeki-liderlerin-beden-dili-analizi-14201620-haberi/ adresinden 10 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Kuhnke, E. (2015). Body Language for Dummies. John Wiley &Sons, Incorporated.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü). (2. baskı). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma/Desen ve Uygulama İçi Bir Rehber. (Çev. Selahattin Turan) Ankara: Nobel Yayınları.
 • Natten, D. V. (2020). The Body Language of Politics / Decide Who Is Lying, Who Is Sincere, and How You’ll Vote. Skyhorse Publishing Company, Incorporated.
 • Oskay, Ü. (2001). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları.
 • Patel, D. S. (2014). “Body Language: An Effective Communication Tool”. https://snscourseware.org/snsctnew/files/1581495601.pdf
 • Pease, A., Pease, B. (2004). The Definitive Book of Body Language. Australia: Pease International.
 • Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R. (2009). Communication Between Cultures. Wadsworth Cengage Learning.
 • Şahin, M. (2006, Aralık 01). Beden dilini en iyi kullanan lider Erdoğan. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/beden-dilini-en-iyi-kullanan-lider-erdogan-5537361
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2020, 27 Kasım). Covıd-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetani pdf.pdf adresinden 10 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/
 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (2021, 17 Mart) G20. https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler/g20 adresinden 8 Ekim 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Yammiyavar, Y., Clemmensen T., Kumar J. (2008). Influence of Cultural Background on Non-verbal Communication in a Usability Testing Situation, International Journal of Design, Vol.2, No.2, p. 31-40.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Yazarlar

Şadiye KOTANLI KIZILOĞLU  (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2916-1807
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022

Kaynak Göster

APA Kotanlı Kızıloğlu, Ş. (2022). Ülkelerarası Diplomatik İlişkilerde Beden Dili Kullanımı ve Sözsüz İletişimin Önemi: Sanal Başında Liderler . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , . DOI: 10.33464/mediaj.1011684