APA 6 VS APA 7: APA 7 İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Amerikan Psikoloji Birliği (APA), 2019 yılında akademik yazı formatında yaptığı çeşitli değişiklikleri duyurarak APA 7’yi tanıttı ve artık yazılar, APA 7 formatında istenmeye başlandı. Dolayısıyla bu yazıda, yapılan en önemli değişiklikleri inceleyerek siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Fakat makalenizi göndermek için seçtiğiniz derginin formatında (ya da yaptığınız ödevde) belirtilen farklılıklar olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

A) Kapak Sayfası

1) Kapak sayfası, yazının öğrenciye mi yoksa bir profesyonele mi ait olduğuna göre değişmektedir.* Profesyonele aitse kapak sayfası başlık, yazarlar, kurumlar, (eğer istenirse) yazar notu, üst başlık [running head] ve sayfa numarası içermelidir. Ayrıca üst başlıkta, üst başlık:… yazılmaksızın, tamamı büyük harflerle, 50 karakteri aşmayan makale ismi yer almalıdır. Öğrencilere ait çalışmalarda ise yukarıdakilere ek olarak; dersin kodu ve ismi, dersi veren öğretim görevlisi ve ödevin teslim tarihi eklenmelidir. Fakat öğrenci yazılarında üst başlık hiçbir sayfada olmamalıdır.

2) Eğer tüm yazarlar aynı kurumdalarsa yazar isimleri numaralandırılmaz. Farklı kurumdalarsa her yazar numaralandırılır ve kurumlarla eşleştirilir.

3) Makale başlığının en fazla 12 kelime olması sınırı kalkmıştır. Başlık kalın harflerle yazılmalıdır.

*Öğrenci ve profesyonel yazı örnekleri için bakınız: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_sample_paper.html

B)Başlıklar

1)Metin içindeki başlıklar ve seviyeleri için şu format izlenmelidir:

İlk Başlık: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük

                Bu başlığa ait paragraf yeni bir paragraftan başlar.

Birinci Alt Başlık: Sola Dayalı, Kalın, Baş Harfleri Büyük

                Bu başlığa ait paragraf da yeni bir paragraftan başlar.

İkinci Alt Başlık: Sola Dayalı, Kalın, İtalik, Baş Harfleri Büyük

                Bu başlığa ait paragraf da yeni bir paragraftan başlar.

Üçüncü Alt Başlık: İçeri Girmiş, Kalın, Baş Harfleri Büyük, Noktayla Biter. Bu başlığa ait paragraf noktanın hemen sonrasında başlar.

Dördüncü Alt Başlık: İçeri Girmiş, İtalik, Kalın, Baş Harfleri Büyük, Noktayla Biter. Bu başlığa ait paragraf da noktanın hemen sonrasında başlar.

C)Metin İçi Referanslar ve Diğer Unsurlar

1) Metin içi referanslarda üç ve daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazar verilir. (Örnek, Rüya ve Yılmaz, 2020) değil, (Örnek ve ark., 2020) ya da (Örnek vd., 2020) olmalıdır. Eğer farklı kaynaklar isim/tarih benzerlikleri sebebiyle karışacaksa kaynak farklılaşana kadar yazar isimlerine devam edilir, sonra “ve ark.” ya da “vd.” yazılır.

2) Sadece Times New Roman 12 değil; Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10 ve Georgia 11 fontları ve büyüklükleri de kullanılabilir.

3) Metin içinde italik kullanım yerine tırnak işareti kullanılması gerekmektedir. Örneğin Geştalt yerine “Geştalt” yazılmalıdır.

4) 10 ve üstü sayılar yazıyla değil, sayıyla yazılmalıdır. Fakat zaman ifadeleri (7 hafta önce, 3 saat sonra gibi) 10’un altında olsa da sayıyla yazılır.

5) Metin içinde açıklanan kısaltmalar (tersi tavsiye ediliyor olsa da) başlıklarda kullanılabilir.

6) Cinsiyet, ekonomik durum, etnik köken gibi unsurlara karşı ayrımcılığın azaltılması için dil kullanımında da düzenlemeler yapılmıştır. Daha çok İngilizce için geçerli olmakla beraber; he/she yerine they ifadesinin kullanılması, depresyon hastası yerine depresyona sahip kişiler, Türkler yerine Türkiye’de yaşayan kişiler ya da Asyalı Amerikanlar yerine Koreli Amerikanlar gibi kullanımların yapılması gerekmektedir.

D)Kaynakça Gösterimi**

1) Artık kaynakçada 7 yazar kısıtlaması yerine, 20 yazara kadar olan çalışmalarda tüm yazarlar verilmektedir. Lakin yazar sayısı 20’den fazla ise 19. yazardan sonra üç nokta (…) konulur ve en sonuncu yazar eklenir.

2) Kitap referanslarında basım yeri yazılmaz.

3) Doi verilirken doi: 10.1080/0349384 şeklinde değil, https://doi.org/10.1080/0349384 şeklinde yazılmalıdır.

4) İnternet sitesi referanslarında (erişim günü verilmediyse) “… adresinden erişildi.” ifadesi kalkmıştır. Yayın başlığı ise italik olarak eklenir.

**Kaynakça örnekleri için bakınız:

http://itejournal.com/tr/apa-7-kaynakca

https://www.akademikredaksiyon.com/apa-7-kaynakca-ornekleri/

Bu örneklerin yanı sıra kolayca referans gösterebilmek için bazı siteleri de kullanabilirsiniz:

https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/

https://www.citationmachine.net/apa

 

Kaynaklar

https://owll.massey.ac.nz/referencing/apa-6th-vs-7th-edition.php

https://academicguides.waldenu.edu/writingcenter/apa/7transition/comparison

https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html

https://libguides.ecu.edu/c.php?g=982594&p=7612692

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_sample_paper.html

https://www.akademikredaksiyon.com/apa-7-kaynakca-ornekleri/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/page/9435

http://itejournal.com/tr/apa-7-kaynakca

Zeynep ERDEM

Orta öğrenimini ve liseyi Ankara’da tamamladıktan sonra tam burslu olarak girdiği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında LÖSEV, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve ODTÜ’de kendini geliştirme imkanı bulmuştur. Şu an Psikolog olarak çalışmalarına devam etmektedir. Akademik çalışmaları genel olarak duygu düzenleme ve nitel araştırmaları içermektedir.

DİJİTAL KAYNAKÇA YÖNETİM PROGRAMLARI: MENDELEY

Akademik çalışmaların temel bileşeni olan literatür taraması sonrası, eser içerisinde yapılan atıfları biçimlendirmek, düzenlemek ve sıralamak büyük önem taşımaktadır. Zira yapılacak küçük bir hata sebebiyle intihal durumuyla karşılaşma ihtimali akademik çalışmalar için riske edilemeyecek derecede önemli bir durumdur. Serinin ilk blogunda da belirtildiği üzere bu çalışmalara kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen EndNote, Mendeley ve Zotero gibi programlar bugün ciddi bir kullanıcı sayısına sahiptir.

Mendeley araştırmaları organize etmeye, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi çalışmaya ve en sonunda araştırmaları keşfetmeye yarayan, ödeme gerektirmeyen bir referans yönetim programı ve akademik sosyal ağdır. Program kitaplık oluşturma, bu kitaplığı düzenleme, çevrimiçi sitelerden veri çekme ya da manuel olarak veri ekleme, bunları otomatik bir biçimde isimlendirme, not ekleme, MS Word programı ile uyumu bir biçimde referansları yönetme ve tüm bunları çevrimiçi gruplarla paylaşma gibi çeşitli özellikler sağlamaktadır.

2008 yılında Elsevier firması tarafından geliştirilen Mendeley Mac OS, Microsoft ve Linux işletim sistemlerinde çalışabilme özelliği ile öne çıkmaktadır. 2020 yılında yeni sürümü Mendeley v2.43.0’ı tanıtan Elsevier, önceki sürümlerine kıyasla daha ince hatlar ve zarif bir tasarım kullanarak Google Drive benzeri bir arayüzü tercih etmiştir. 2 GB kullanım alanı sağlayan tüm sürümlerini kullanıcılara ücretsiz sunan program, masaüstünde, çevrimiçi her alanda ve mobil uygulama olarak kullanılmaktadır. Mendeley’in ek depolama alanı sunan ücretli versiyonu ise Türkiye’de Tübitak tarafından EKUAL kapsamında satın alınmakta ve diğer EKUAL veri tabanları ile birlikte bütün üniversite kütüphanelerine sunulmaktadır. Üye üniversitelerin öğrencileri ise 100 GB kişisel alan, 100 GB paylaşılan depolama alanı kullanabilmektedir.

Web İmporter ve MS Word adında iki eklentisi ile öne çıkan Mendeley, çevrimiçi literatür taraması ve Microsoft Word programında (şu an yalnızca Microsoft için) atıfların kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır. Yapılan çevrimiçi arama ile bulunan ve seçilen dosyaların kaydını mümkün kılan program, EndNote’un halihazırda içerisinde bulunduğu bu özellikleri eklentiler aracılığıyla kullanıcının tercihine sunmuştur.

Web Importer eklentisi ile çevrimiçi görüntülenen sayfaya referans yapmayı mümkün kılan Mendeley, PubMed, EBSCO, Google Akademik ve birçok elektronik veritabanı dahil olmak üzere çevrimiçi kaynaklardan verilerin elde edilmesini sağlamakta ve kullanıcının kitaplığı için bunları düzenlemektedir. Kitaplığa elle eklenen makalelerin taramasını ise CrossRef, ArXiv veya PubMed veritabanlarından meta verilerini çıkararak sağlamaktadır. Tüm bu sitelerde gerekli etiketler ve bilgilerin bulunmaması durumunda, PDF’nin kendisindeki üst veriden alıntı öğelerini çıkarmaya çalışmakta, bu başarısız olursa Google Akademik’den meta verilerin geri kalanını bulma ya da manuel olarak ekleme seçeneklerini yürütmektedir. Şayet kullanıcının halihazırda kullanmış olduğu Zotero programından Mendeley’e geçiş yapmak istemesi durumunda ise kitaplığının ve tüm verilerinin Mendeley’e aktarımı mümkündür.

Film, web makaleleri, görsel-işitsel materyal, blog yazısı, kitap gibi çeşitli referans biçimlerine olanak sağlayan bu dijital kaynakça yönetim programı geniş bir çalışma alanı sunmaktadır. Mendeley APA, MLA, Chicago gibi bilinen referans stilleri ile beraber 9464 farklı referans biçimini kullanmayı, bunlar arasında geçiş ve düzenleme yapmayı mümkün kılarken aynı zamanda yapılan alıntıları tek “tık” ile kaynakça haline getirebilmektedir.

  Mendeley yalnızca dijital kaynakça yönetim programı değil, aynı zamanda Academia veya Researchgate benzeri akademik bir sosyal ağ niteliğindedir. Bu ağ içerisinde akademik yayınların paylaşımı yapılabilmekte ve gruplara üye olunabilmektedir. Ek olarak Mendeley’de özgeçmiş oluşturulabilirken ve iş başvuruları yapılabilmektedir.

Genel itibariyle bakıldığında sade ve geniş kapsamlı kullanım alanı sağlayan Mendeley, akademik çalışma, paylaşım ve istihdam alanlarında kullanıcıya yardımcı olmaktadır. Kullanıcıları akademik çalışma sürecinin biçimsel külfetinden kurtaran bu dijital kaynakça yönetim programı ücretsiz olması ve sağladığı imkanların çeşitliliği ile öne çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

Esgin, M. (2019). Çok Kullanılan Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programlarının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Yapılabilecek Geliştirmeler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Henning, V., & Reichelt, J. (2008, December). Mendeley-a last. fm for research?. In 2008 IEEE fourth international conference on eScience (pp. 327-328). IEEE.

Kaya, B., Yıldız, Ö., & Sinecen, M. (2016). Atıf ve referans yönetimi programlarının karşılaştırılması. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB 2016), sunulmuş bildiri, 25.

Reiswig, J. (2010). Mendeley. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 98(2), 193

https://www.enago.com/academy/mendeley-reference-manager-organizing-and-citing-research-made-easy/

https://www.mendeley.com/guides

https://www.mendeley.com/release-notes-reference-manager/v2.43.0

https://www.youtube.com/watch?v=XTfVCiksapk

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

Nursena ŞATANA

1997 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü lisans eğitimini bitirdi. Şu an Ege Üniversitesi’nde yine aynı bölüm üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

DİJİTAL KAYNAKÇA YÖNETİM PROGRAMLARI: ENDNOTE

Günümüzde akademik alanda disiplin sayısının çoğalması, bu disiplinler arasındaki ilişkilerin gittikçe girift bir hal alması ve tüm bunların neticesinde akademik eserlerin sayısının ve iş yükünün artması bilimsel çalışma süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bilimsel ve akademik alana yapılan katkıların artması adına bu süreçleri hızlandırmak ya da kimi aşamalarda kolaylık sağlamak bugün büyük önem taşımaktadır. Dijital kaynakça yönetim programları bilimsel ve akademik çalışmalar için referans bilgisi oluşturma, bunları düzenleme ve kaynakça oluşturma işlemlerini hızlı ve kolay bir biçimde yaparak süreçlerin ciddi anlamda kısalmasını sağlamaktadır. Özellikle kimi okullar ya da akademik platformların yazılacak olan eserlerin APA, MLA gibi bilinen alıntılama stilleri dışında stiller tercih etmesi durumunda dijital kaynakça yönetim programları farklı alıntılama biçimleri üzerinde de kolaylık sağlamaktadır. Akademik çalışma dostu olan bu programlar temelde çalışmaların hızlandırıp aynı zamanda eserlerdeki referans ve kaynakça alanlarının bir örnek ve hatasız olmasını sağlarken, akademik yayınların yazım ve değerlendirme aşaması hız kazanmaktadır.

2020 yılının Ekim ayında Microsoft, Aralık ayında ise MacOS işletim sistemleri için çıkan EndNote 20, eski sürümlerine göre oldukça sade, basit ve kullanışlı bir arayüze sahiptir. Lisans tercihlerine göre farklı fiyat aralıklarında olan program; eski sürümlerden lisansını yükseltmek isteyenler için 966₺, tam lisans için 2,416₺, öğrenciler için ise 1,121₺ olarak web sitesinde satılmaktadır.

Masaüstü uygulaması ve çevrimiçi ve seçenekleri ile farklı alanlarda çalışmaya açık olan bu programda kullanıcılar, kitaplık oluşturup buna isim verilebilir iken, aynı zamanda kitaplık içerisinde farklı klasörler oluşturarak dosyalama işlemini karmaşıklık yaşamadan sağlayabilmektedirler. Sekmelerin düzenlenip kişiselleştirilmesine imkan sağlayan EndNote, referans girişlerinde de kullanıcılara çeşitlilik sunmaktadır.

Bu dijital kaynakça yönetim programı sanat eseri, görsel-işitsel materyal, blog yazısı, makale çeşitleri, röportaj, çevrimiçi veri, sosyal medya, kitap ya da kitap bölümü, televizyon bölümü ve yayınlanmamış çalışmayı da içinde barındıran 48 adet referans biçimine uyum göstermektedir. EndNote referans mecralarında sunduğu çeşitliliği referans biçimlerinde de sağlamaktadır. Elle referans girişi, otomatik referans oluşturma, oluşturulan referansı APA, Chicago, Harvard, MLA gibi farklı biçimlere dönüştürme imkanı sağlayan program toplamda 6926 referans biçimini desteklemektedir. Ek olarak EndNote ile “Cite While You Write” özelliği sayesinde Microsoft Word programında metin içinde atıf yapılırken kaynakçanın da otomatik olarak eklenmesi mümkün olmaktadır.

Akademik çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan literatür taramasında kolaylık sağlayan EndNote, özellikle Web of Science, PubMed, ArXiv ya da iletişim öğrencileri için önem taşıyan London College of Communication gibi veritabanlarına erişim sağlamakta ve bu veritabanlarından programa basit bir şekilde veri aktarımı sağlayabilmektedir.  Çevrimiçi ya da yerel arama biçimlerini sağlayan program, etiketleme yapmayı ve referanslara elle tam metinleri eklemeyi mümkün kılmaktadır. Bunların yanında kullanıcılar için tam metni olmayan referansların metinlerini  de sistemine ekleyebilmektedir.

Genel itibariyle bakıldığında basit arayüzü ve sağladığı kullanım kolaylığı ile akademik iş yükünü ciddi anlamda azaltan EndNote, veritabanlarına geniş erişim ve referanslarda sağlamış olduğu çeşitlilik ve değişim imkanı ile kullanıcıların uzun zaman harcadığı tüm süreçleri kısaltmaktadır. En eski dijital kaynakça yönetim programlarından olan EndNote bugün hâlâ güncelliğini korumaya devam etmektedir.

 

KAYNAKÇA

Bramer, W. M., Giustini, D., de Jonge, G. B., Holland, L., & Bekhuis, T. (2016). De-duplication of database search results for systematic reviews in EndNote. Journal of the Medical Library Association: JMLA104(3), 240.

Esgin, M. (2019). Çok Kullanılan Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programlarının İncelenmesi, Karşılaştırılması ve Yapılabilecek Geliştirmeler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Esgin, M. (2019). Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası, 6(2)179-187.

Kaya, B., Yıldız, Ö., & Sinecen, M. (2016). Atıf ve referans yönetimi programlarının karşılaştırılması. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB 2016), sunulmuş bildiri25.

https://endnote.com/product-details

https://endnote.com/downloads/connection-files/?wpv_aux_current_post_id=9671&wpv_view_count=3636-TCPID9671

https://buy.endnote.com/1603/purl-buy

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software#cite_note-44

https://www.youtube.com/channel/UCdTDZ4RUT9Jl81oRhpEIIxA

https://www.youtube.com/channel/UCdTDZ4RUT9Jl81oRhpEIIxA

Nursena ŞATANA

1997 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü lisans eğitimini bitirdi. Şu an Ege Üniversitesi’nde yine aynı bölüm üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.