Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2

Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları


Editörlüğünü Dr. Ertuğrul Süngü ve Doç. Dr. Barbaros Bostan’ın yaptığı ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya geldiği Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları, masaüstü oyunlardan dijital oyunlara kadar birbirinden farklı oyunlara, oyunculara ve bunun ürünü olan kültüre odaklanmaktadır. Her geçen gün önemi artan oyun çalışmaları, iletişim bilimleri açısından da önem arz etmektedir. Oyuncular ve oyuncu toplulukları, oyuncular arası iletişim ve oyuncu makine iletişimi ve daha pek çok konuyu iletişim bilimleri çatısında araştırmak ve tartışmak mümkündür. Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları, ülkemizde henüz yeterince ilgi görmeyen bu çalışma alanının tanınıp yaygınlaşabilmesi için önem taşımaktadır. Farklı disiplinlere ait çalışmalardan oluşan eser iletişim bilimlerinin yanında diğer disiplinlere de yol göstermesi açısından önemlidir.
kitap eleştirisi, oyun çalışmaları, iletişim çalışmaları
  • Akbulut, H. (2009). Gelenekselden Dijitale, Mekandan Uzama Oyun Kültürü. M. Binark, G. Bayraktutan Sütçü ve I. B. Fidaner (Ed.), Dijital Oyun Rehberi Oyun Tasarımı Türler ve Oyuncu. İstanbul: Kalkedon Yayınları: 25
  • Bourdieu, Pierre. (1977). Outline of a Theory of Practice 16, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Huizinga, J. (2080). Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Mayer, R. E. (2016). Three Genres of Game Research. https://www.designtoolbox.co.uk/strategies/three-genres-of-game-research/ Erişim Tarihi: 10 Aralık 2020
  • Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J., McCarthy, I. & Pitt, L. (2015). Is It All a Game? Understanding the Principles of Gamification. Business Horizons, 58, 411–420. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.006 Erişim Tarihi: 10 Aralık 2020
  • TÜRKİYE OYUN SEKTÖRÜ 2019 RAPORU. (2019). https://www.gaminginturkey.com/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2019.pdf Erişim Tarihi: 10 Aralık 2020
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Kitap İnceleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3827-482X
Yazar: Kürşat DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020
APA Doğan, K . (2020). Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 3 (2) , 176-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediaj/issue/58567/845832