Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1

Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış


Günümüzde, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde etrafımızda olan biten her şeyi inanılmaz derecede hızlı bir şekilde öğreniyoruz. Bu anlık iletiler, insanların ruhunda var olan, etrafında olup biteni öğrenme merakını fazlasıyla gidermektedir. Ancak yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu enformasyona ulaşım hızı, içerisinde birtakım farklı unsurları da barındırmaktadır. Bireylerin bu kadar kolay ulaştığı her enformasyon içeriği doğru mu? ya da verilen görseller gerçeği ne kadar yansıtıyor? aktarılanların sunumunda etik kurallara ne kadar uyuluyor? Mahremiyet ya da gizlilik kavramlarının bu gelişim, değişim içerisinde uğradığı dönüşüm etik anlamda nasıl değerlendirilmelidir? gibi sorular yaşanılan dönüşümde titizlikle çalışılmayı gerektiren konulardan yalnızca birkaçı olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmada özellikle kadın kimliğinin, değişen ve gelişen iletişim teknolojileri içerisinde anlık iletilerin, enformasyon yığını içerisinde aktarılanların sunumunun geleneksel medya ve yeni medyada üretilen haberler üzerinden etik anlamda değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda çalışma Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir, Ayşe Tuba Arslan, Fatma Nur Çelik, Şefika Etik, Münevver Karabulut, Özgecan Aslan cinayetlerinin geleneksel ve yeni medyada sunumu üzerinden yürütülecektir.
Yeni medya, geleneksel medya, etik, kadın kimliği
 • Kaynakça
 • Aktaş, C. (2007). Yeni Medyanın Geleneksel Medya ile Karşılaştırılması. G. Erol içinde, Medya Üzerine Çalışmalar (s. 112-121). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Aktaş, C. (2007). Yeni Medyanın Geleneksel Medya İle Karşılaştırılması. G. Erol içinde, Medya Üzerine Çalışmalar. İstanbul: Bera Yayınları.
 • Alankuş, S. (2005). Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. İstanbul: IPS İLETİŞİM VAKFI YAYINLARI.
 • Altunay, A. (2012). Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya: Görüntü Yüzeyi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33-44.
 • Aydeniz, H. (2012). Medyayı Tanımak. İstanbul: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
 • Aydoğan, F., & Kırık, A. M. (2012). Alternatif Medya Olarak Yeni Medy. Akdeniz İletişim Dergisi, 58-69.
 • Binark, M. (2007). Yeni Medya çalışmalarında Yeni Sorunlar. M. Binark içinde, Yeni Medya Çalışmaları (s. 21-44). Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Binark, M., & Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü Yeni Medya Ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 123-149.
 • Çambay, S. O. (2015). Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 237-247.
 • Dilmen, N. E. (2007). Yeni medya kavramı çerçevesinde internet günlükleri-bloglar ve gazeteciliğe yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, 113-122.
 • Dilmen, N. E., & Öğüt, S. (2006). “Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşime”e İletişimsel Bilişim Yaklaşımı. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı (s. 17-23). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Geçer, E. (2016). Eski Adet, Yeni Medya: Kadınlar, Haklar ve İnsanlar. A. Z. Özgür, & A. İşman içinde, İletişim Çalışmaları (s. 387-400). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Genel, M. G. (2016). Sosyal Medyada “Kimlik Bunalımı”. M. G. Genel içinde, Yeni Medya Araştırmaları-2 (s. 1-23). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Göker, G., & Keskin, S. (2015). SOSYAL MEDYA TÜREVİ OLARAK SOSYAL İÇERİK PLATFORMLARI: BETİMSEL BİR İNCELEME. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 861-874.
 • Gökulu, G., & Hosta, N. ( 2013). Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi:Hürriyet, Sabah ve Posta Gazeteleri Örneği (2005-2008). International Journal of Social Science, 1829-1850.
 • İrvan, S. (2003). Medya Ve Etik . S. Alankuş içinde, Medya Etik Ve Haber (s. 51-83). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Kılınç, B., & Kılınç, E. P. (2014). Yeni Medya Ortamında Çocuk Birey:Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya Pedagojisinin Önemi. Akdeniz İletişim Dergisi, 9-23.
 • Kuyucu, M. (2016). Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları:Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma. A. Z. Özgür, & A. İşman içinde, İletişim Çalışmaları (s. 418-452). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Öztürk, Ş. (2015). Sosyal Medyada Etik Sorunlar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 287-311.
 • Söğüt, F. (2019). Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu. Akdeniz İletişim Dergisi, 212-231.
 • Sözeri, C. (2012). Sosyal Medya Gücüyle Geleneksel Medyayı Değiştirmek Mümkün Mü? T. Kara, & E. Özgen içinde, Sosyal Medya (s. 269-284). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Tekeli, E. S. (2016). Kadın cinayetlerinin haberleştirilmesi bağlamında medya etiğini yeniden tartışmak: Habertürk gazetesi örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 129-142.
 • Türk Dil Kurumu. (2020, 01 26). Genel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Uğurlu, Ö. (2015). Kadının Benlik Sunumunun Güncel Bir Aracı Olarak Sosyal Ağla rBir Tasarım Unsuru: ‘Kusursuzlaştırma‛. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 231-248.
 • Vardal, Z. B. (2015). Yeni Medya ve Etik. International Multilingual Academic Journal, 95-103.
 • Vural, Z. B., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak SosyalL Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 3348‐3382.
 • Yanık, A. (2016). Yeni Medya Nedir Ne değildir? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 898-910.
 • Yurdigül, Y., & İspir, N. (2015). Yeni Medyada Haber. M. G. Genel içinde, Yeni Mdeya Araştırmaları-1 (s. 43-62). Bursa: Ekin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9424-7722
Yazar: Hicabi ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ, GAZETECİLİK PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3111-824X
Yazar: Aslıhan TOPAL
Kurum: AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4171-999X
Yazar: Gizem GÜREL DÖNÜK
Kurum: AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet709061, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {21 - 38}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.709061}, title = {Türkiye'de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış}, key = {cite}, author = {Arslan, Hicabi and Topal, Aslıhan and Gürel Dönük, Gizem} }
APA Arslan, H , Topal, A , Gürel Dönük, G . (2020). Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 3 (1) , 21-38 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.709061
MLA Arslan, H , Topal, A , Gürel Dönük, G . “Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 21-38
Chicago Arslan, H , Topal, A , Gürel Dönük, G . “Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 21-38
RIS TY – JOUR T1 – Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış AU – Hicabi Arslan , Aslıhan Topal , Gizem Gürel Dönük Y1 – 2020 PY – 2020 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.709061 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.709061 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 21 EP – 38 VL – 3 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.709061 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.709061 Y2 – 2020 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış %A Hicabi Arslan , Aslıhan Topal , Gizem Gürel Dönük %T Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış %D 2020 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.709061 %U 10.33464/dorduncukuvvet.709061
ISNAD Arslan, Hicabi , Topal, Aslıhan , Gürel Dönük, Gizem . “Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 / 1 (Mayıs 2020): 21-38 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.709061
AMA Arslan H , Topal A , Gürel Dönük G . Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 21-38.
Vancouver Arslan H , Topal A , Gürel Dönük G . Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 21-38.
IEEE H. Arslan , A. Topal ve G. Gürel Dönük , “Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 3, sayı. 1, ss. 21-38, May. 2020, doi:10.33464/dorduncukuvvet.709061