Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Aizat MADİKOVA ÖZER 

https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.529915

Öz

Bu çalışmada gündelik hayat pratikleri bağlamında cep telefonunun toplumsal anlamı ortaya koyulmaktadır. Çalışmanın kuramsal temeli teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımına dayanmaktadır. Veriler farklı demografik özelliklere ve farklı öznel gündelik hayat gerçekliğine sahip 28 katılımcıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Bulgular tümevarımcı analizle ortaya koyulmuştur.

Günümüzde cep telefonu farklı toplumsal anlamlarla –haberleşme ve sosyalleşme aracı, iş hayatında ve özel hayatta işlem yönetimini kolaylaştıran ve hızlandıran araç, maddi kazanç elde etme aracı ve gündelik hayatı verimli düzenleme ve yönetme aracı şeklinde-  benimsenmektedir. Cep telefonunun farklı toplumsal anlamlarla benimsenmesini etkileyen unsurlar; multimedya içeriğinin yanı sıra, bir toplum içerisindeki bireylerin farklı kişisel özellikleri, algı ve tutumları, öznel gündelik hayat gerçekliği, cep telefonuyla ilgili bilgi ve becerileri şeklinde sıralanabilir. Çalışmada cep telefonunun yapısal kısıtlamasından kaynaklanan engelleri aşmak için insan aracılığına başvurulduğu; bunun için kullanıcı bireyin iletişim teknolojileriyle ilgili bilgi ve becerilerinden yararlandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Toplumsal inşacılık, Gündelik hayat, Yeni medya, Sayısal medya, Cep telefonu

Kaynakça

 • Bal, Enes. (2013). Teknoloji Çağında Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. Tez No: 354848.
 • Berger, Peter L. ve Luchmann, Thomas. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası / Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi. Çeviren: Vefa Saygın Öğütle. İstanbul: Paradigma yayıncılık.
 • Bijker, Wiebe E., Thomas P. Hughes ve Trevor Pinch. (1989). General Introduction. The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the sociology and history of technology. Ed: Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes and Trevor Pinch. MIT Press.
 • Croteau, David, Hoynes, William ve Milan, Stefania. (2012). Media/Society: industries, images, and audiences. (4. Baskı). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and Washington DC: SAGE Publications.
 • Elderfield, Alison C. (2007). Connecting People: Mobile Phone Use in Social, Intimate and Identity Relations. (Doktora Tezi). Cardiff University. ProQuest Dissertations and Thesis. UMI No: U584302 (Erişim tarihi: 22.04.2016).
 • Gökaliler, Ebru; Aybar, Ayda Sabuncuoğlu ve Gülay, Göker. (2011). Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim 7, 1, 2011. Ss.36-48. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&c=google&ano=132475_48cc1d1a18642f5463161fce2f10d31c (Erişim tarihi: 28.04.2016).
 • Güler, Ahmet, Halıcıoğlu, Mustafa Bülent ve Taşğın, Serkan. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. (2. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Katz, James E., ve Aakhus, Mark A. (2002). Conclusion: Making Meaning of Mobiles – A Theory of Apparatgeist. Perpetual Contact: Mobile Communication Private Talk, Public Performance. Ed. J.E.Katz ve M.A.Aakhus. Cambridge: Cambridge University Press. ss.301-318. https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA165/gender%20and%20technology-%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7/perpetual%20contact.pdf (Erişim tarihi: 14.06.2017).
 • Ömürbek, Nuri ve Şimşek, Ali. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesi. Niğde üniversitesi İİBF Dergisi 2012, 5(1). Ss. 116-132. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/185024 (Erişim tarihi: 28.04.2016).
 • Özcan, Yusuf Ziya ve Koçak, Abdullah. (2003). Research Note: A Need or A Status Symbol? Use of Cellular Telephones in Turkey. European Journal of Communication. 18(2). SAGE Publications. Ss. 241-254. ejc.sagepub.com (Erişim tarihi: 3.05.2016).
 • Patton, Michael Quinn. (2015). Qualitative research and evaluation methods. (4. Baskı). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage.
 • Pinch, Trevor J. ve Bijker, Wiebe E. (2008). The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other. Technology Studies Volume2 theorizing technological change. Volume 2. Ed. Rayvon Fouche. SAGE Publications. ss.: 1-34.
 • Stearns, David. (01.06.2013). The Social Meaning of Technology. techsoulculture.org/2013/01/06/social-meaning/ (Erişim tarihi: 10.03.2015).
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid: 0000-0002-4658-1344
Yazar: Aizat MADİKOVA ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 26 Mayıs 2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet529915, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {15 – 31}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.529915}, title = {TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Madi̇kova Özer, Aizat} }
APA Madi̇kova Özer, A . (2019). TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (1) , 15-31 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.529915
MLA Madi̇kova Özer, A . “TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 15-31
Chicago Madi̇kova Özer, A . “TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 15-31
RIS TY – JOUR T1 – TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA AU – Aizat Madi̇kova Özer Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.529915 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.529915 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 15 EP – 31 VL – 2 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.529915 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.529915 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA %A Aizat Madi̇kova Özer %T TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.529915 %U 10.33464/dorduncukuvvet.529915
ISNAD Madi̇kova Özer, Aizat . “TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 1 (Mayıs 2019): 15-31 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.529915
AMA Madi̇kova Özer A . TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 15-31.
Vancouver Madi̇kova Özer A . TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 15-31.
IEEE A. Madi̇kova Özer , “TÜRKİYE’DE CEP TELEFONUNUN TOPLUMSAL ANLAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 1, ss. 15-31, May. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.529915