Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Türkiye’de Analog Yayıncılıktan Sayısal Yayıncılığa Geçiş ve İzleyiciye Olan Etkileri

Fatih SÖĞÜT 

https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.495581

Öz

Teknolojide yaşanılan ilerlemeler sonucu Manuel Castells’in enformasyon toplumu adını verdiği internetin ve bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği bir dönemi yaşmaktayız. Bu dönem enformasyonun ve bilginin hızla yayıldığı ve paylaşıldığı bir dönemdir. Enformasyonun hızla yayılması iletişimi de hızlandırmış Manuel Castells’in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya yani ağ toplumuna dönüşmüştür.

Bu dönüşümde halen önemli bir iletişim teknolojisi olarak görülen televizyonda etkilenmiş ve analog yayıncılık olarak adlandırılan teknikler gelişen teknolojiyle birlikte yerini sayısal yayın tekniklerine bırakmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da özellikle ülkemizde ve dünyada televizyon yayınlarının yaşadığı teknolojik dönüşümü açıklamaktır. Bu çalışmanın kuramsal dayanağını iletişim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı oluşturmaktadır. Sayısal televizyon teknolojilerinin daha çok izleyici odaklı olması ve izleyicinin ihtiyaçlarına yönelik doyumları karşılama iddiasında olması nedeniyle kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada literatür taraması ile birlikte kuramsal temel oluşturulup televizyon yayıncılığında yaşanan dönüşüm bütün yönleriyle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Televizyon, Sayısal Teknoloji, Yayıncılık, Uydu Yayıncılığı, IP TV

Kaynakça

 • Atabek, Ü. (2001). İletişim ve Teknoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bartlett, E. R. (1999). Cable Television Handbook. New York: McGraw-Hill Compainies.
 • Başaran, F. ve Geray, H. (2005). İletişim Ağlarının Ekonomisi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Berger, A. (1995). Essentials of Mass Communication Theory. Londra: Sage Publications.
 • Büyükbaykal, C. (2013). Günümüzde Türkiye’deki Televizyon Yayıncılığının Genel Görünümü. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(10), 23-33.
 • Castells, M. (2013). Ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.
 • Dağdeviren, E. (1990). Uydu İle İletişim. İstanbul: Dünya Yayınları.
 • Dolanbay, C. ve Ünal, V. (2008). Birey eksenli interaktif yayıncılık. İstanbul: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları.
 • Erdoğan, İ. ve Korkmaz, A. (2002). Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayıncılık.
 • Folkerts, J. ve Stephen, L. (2004). The Media In Your Life. Boston: Pearson Inc.Freches,
 • J. (1990). Kablolu TV (Çev: M.S. Şekeroğlu). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kandemir, C. (2013). IPTV Yayıncılığının Sorunları ve Geleceği. İstanbul: Derin yayınları.
 • Karaoğlu, M. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de Sayısal ve Karasal TV Yayıncılığı. Yayımlanmamış RTÜK Uzmanlık Tezi. Ankara.
 • Katz, E., Blumler, J. G. ve Gurevitch, M. (1974). Uses and Gratifications Research. Public Opinion Quarterly, 37, (4), 509-523.
 • Kırık, M.A. (2010). Etkileşimli Televizyon. İstanbul: Yeni Medya Yayınları.
 • Kırık, M.A. ve Karakuş, K. M. (2013). Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi ile Yöndeşen Televizyon Yayıncılığı: Sosyal TV. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology. DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.2.003.x
 • Lewis, J. (2005). İzlerkitle. Erol Mutlu (Ed.) Kitle İletişim Kuramları içinde (ss. 344-358). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Lull, J. (2001). Medya İletişim Kültür. (Çev. Nazife Güngör). Ankara: Vadi Yayınevi.
 • Morgül, A. (2002). Dijital Televizyon Uydu ve Karasal Yayın Sistemleri. İstanbul: Uydu Dünyası Eğitim Yayınları.
 • Richharia, M. (1999). Satellite Communication System Design Principles. New York: McGraw-Hill Compainies.
 • Richharia, M. ve Westbrook, L. D. (2011). Satellite Systems for Personal Applications: Concepts and Technology. New York: Wiley Publishing.
 • Rigel, N. (1991). Elektronik Rönesans. İstanbul: Der Yayınları.
 • Rosengren, K. E. (1974). Uses and Gratifications: A Paradigm. (Ed.) J. G. Blumler ve E. Katz. Outlined. The Uses of Mass Communication: Current Perspectives on Gratifications Research içinde (ss. 269-186). Londra: Sage Publications.
 • Rubin, A. M. (2002). The Uses-and- Gratifications Perspective of Media Effects. (Ed.) Jennings Bryant. Media Effects: Advances in Theory and Research içinde (ss. 525-548). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Şeker, S. (1993). İletişim Sistemlerinin Planlanması. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
 • Şeker, T. (2008). Teknoloji ve Televizyon. Konya: Literatürk yayınları.
 • Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Törenli, N. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Vivian, J. (2003). The Media of Mass Communication. Boston: Pearson Inc.
 • Yumlu, K. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları. İzmir: Nam Basım.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid: 0000-0001-6529-9056
Yazar: Fatih SÖĞÜT (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 26 Mayıs 2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet495581, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 – 14}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.495581}, title = {TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Söğüt, Fatih} }
APA Söğüt, F . (2019). TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (1) , 1-14 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.495581
MLA Söğüt, F . “TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 1-14
Chicago Söğüt, F . “TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 1-14
RIS TY – JOUR T1 – TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ AU – Fatih Söğüt Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.495581 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.495581 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 1 EP – 14 VL – 2 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.495581 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.495581 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ %A Fatih Söğüt %T TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.495581 %U 10.33464/dorduncukuvvet.495581
ISNAD Söğüt, Fatih . “TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 1 (Mayıs 2019): 1-14 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.495581
AMA Söğüt F . TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 1-14.
Vancouver Söğüt F . TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 1-14.
IEEE F. Söğüt , “TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-14, May. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.495581