Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Televizyon Üzerine

Bahtiyar Ahu ALPASLAN 


Kitap İncelemesi: Televizyon Üzerine Televizyon Üzerine başlıklı kitap, 20. yüzyılın en önemli sosyologlarından biri olan Pierre Bourdieu tarafından yazılmıştır. 1998 yılında kitaplaştırılan eser, bu inceleme için 2019 yılındaki 102 sayfalık çeviri kitap üzerinden ele alınmıştır. Eserde, televizyon ve gazeteciliğin egemenliği konu edilirken, habercilikte etkin olan mekanizmalar açıklanmaya çalışılmıştır. Televizyon üzerine eleştirel çözümlemeler sunan Bourdieu, sembolik baskı aracı olarak kullanılması dahilinde televizyonun gazetecilik işlevlerini ve televizyon haberciliğini nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Dil ve söylem bütünlüğü taşıyan kitap, eleştirel bir tavır taşımaktadır.
Pierre Bourdieu, gazetecilik, televizyon haberciliği, iletişim, medya çalışmaları
  • Bourdieu, P. (2019).Televizyon Üzerine. Alper Bakım (Çev.), Sel Yayınları, İstanbul.
  • Gülsoy, N. Ö. (2012). “Cezayir Deneyiminin Pierre Bourdieu’nün Sosyolojik Tahayyülüne Etkileri: Bilimsel Bir Habitusun Doğuşu”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(25): 1-30.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Kitap İnceleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3296-3050
Yazar: Bahtiyar Ahu ALPASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021
APA Alpaslan, B . (2021). Televizyon Üzerine . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 4 (1) , 206-210 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediaj/issue/60705/878633