Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Spor Kulüplerinin Marka Kimliğinin Web Sitelerindeki Temsili Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulübü Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Spor Kulüplerinin Marka Kimliğinin Web Sitelerindeki Temsili: Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulübü Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Analizi

https://doi.org/10.33464/mediaj.1064932

Öz

Günümüzde kurumsal web siteleri marka imajı arttırması bakımından son derece önemlidir. Bu çerçevede pazarlama iletişiminin temel dijital iletişim mecralarından biri olarak kurumsal web sitelerinin marka kimliğini yansıtması beklenmektedir. Spor kulüpleri taraftarlarının zihinlerinde yer alan güçlü imajlarını internet ortamında da sürdürmeleri halinde taraftarlarının motivasyon ve coşkuları da artacaktır. Spor kulüplerinin öncelikli hedef kitlelerinden biri olan grubu olan taraftar kitlesi güçlü duygusal motivasyonlara ve duygusal beklentilere sahiptir. Kulüplerin onların anlam, güç ve sosyal itibar gibi sosyal psikolojik ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Böylelikle taraftarlarının beklentilerini karşılayabilir, yeni taraftarlar kazanabilirler. Bu araştırmanın amacı spor kulüplerinin marka yaratmanın temel iletişim araçlarından biri olan kurumsal web sitelerinde marka kimliğini nasıl temsil ettiklerini ortaya koymaktır. Spor kulüplerinin taraftarlarının motivasyonlarını web siteleri aracılığıyla yönlendirip ve desteklemekte olup olmadıkları bu çalışmada araştırılan temel sorudur. Bu amaçla Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerinin web üzerindeki marka kimliklerinin temsilleri karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada niteliksel araştırma yöntemi olarak marka iletişimi çalışmalarında uygulanan Marka Kimliği Web Analiz Metodu (Brand Identity Analysis Method/BIWAM) uygulanmıştır.

Kaynakça

 • Aaker , D. (1996 ). Building strong brands . Free Press.
 • Allen, T., & Simmons, J. (2003). Visual and verbal identity. İçinde R. Clifton (Ed.), Brands and Branding (ss. 113-126). Profile Books Ltd.
 • Avcı , E., & Yıldız , E. (2019). Taraftar temelli marka değerinin marka rezonansı üzerine etkisi: trabzon spor taraftaları üzerine bir araştırma. JETAS, 7(1), 12-32. https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim-Avci-3/publication/333386266_Taraftar_Temelli_Marka_Degerinin_Marka_Rezonansi_Uzerine_Etkisi_Trabzonspor_Taraftarlari_Uzerinde_Bir_Arastirma/links/5cea6cad299bf14d95bb78e4/Taraftar-Temelli-Marka-Degerinin-Marka-Rezonansi-Uezerine-Etkisi-Trabzonspor-Taraftarlari-Uezerinde-Bir-Arastirma.pdf
 • Bowker, D. (2003). The Public relations perspective on branding. İçinde R. Clifton (Ed.) Brands and Branding (Ss. 143-155). Profile Books Ltd. .
 • Clifton , R. (2009). Brands and branding . John Wiley & Sons.
 • Feldwick, P. (2003). Brand communications. İçinde R. Clifton (Ed.), Brands and Branding (ss. 127-143). Profile Books Ltd.
 • Kapferer, J.-N. (1992). Strategic brand management. The Free Press.
 • Katırcı , H., & Uztuğ, F. (2009). Spor kulüplerinde iletişim yönetimi: Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan spor kulüplerinin iletişim uygulamalarına ilişkin araştırma. Anadolu University Journal of Social Sciences, 9(1), 149-167. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869558.pdf
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2022, Ocak). Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlusunun, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 2020/167 Sayılı Karar Özeti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6738/2020-167 Martin-Barbero , S., & Sandulli, F. D. (2006). Harley Davidson’s Brand Identity on the Web: A BIWAM Filtering. Journal of Website Promotion, 2(1/2), 141-161. https://doi.org/10.1080/15533610802104190
 • Mohd, S., Shabad , K., & Mohammad, C. (2020). Selection of Software Requirements Using TOPSIS Under Fuzzy Environment. International Journal of Computers and Applications, 1-10. https://doi.org/10.1080/1206212X.2020.1820689
 • Musayev, A. (2013). Web’de Tipografi Sorunları, Çözüm Önerileri ve Örnek Uygulamalar. [Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı]-YÖK Ulusal Tez Merkezi
 • Ormeño, M. (2007). Managing corporate brands a new approach to corporate communication . Deutscher Universitäts-Verlag.
 • Rosen, R. (2009). Convergence marketing: combining brand and direct marketing for unprecedented profits. John Wiley & Sons.
 • Zelyurt, M. (2019). Futbol Taraftarlığı, Özdeşleşme Ve Kimlik: Taraftarlıktan Fanatizme… Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 85-105. doi: 10.33468/sbsebd.81

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halkla İlişkiler
Yazarlar

Hanzade URALMAN  (Sorumlu Yazar)
İstanbul Okan Üniversitesi
0000-0001-6817-7097
Türkiye


Deniz AKÇAY
ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY
0000-0003-1906-7988
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022

Kaynak Göster

APA Uralman, H. & Akçay, D. (2022). Spor Kulüplerinin Marka Kimliğinin Web Sitelerindeki Temsili: Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulübü Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Analizi . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , . DOI: 10.33464/mediaj.1064932