Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1

Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi


Skeuomorfik tasarımın Türkçe tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Genel anlamı ile arkeoloji ve sanat alanında ilk olarak kullanılan kavram; başka bir malzemeden yapılmış benzer bir eserin tasarımını taklit eden bir nesne ya da özelliği tanımlamaktadır. Diğer bir ifade ile Oxford Sözlüğüne göre Skeuomorfizm, “fiziksel bir nesneyi taklit eden bir grafik kullanıcı arayüzünün bir öğesi” olarak tanımlanmaktadır. Skeuomorfik tasarım, günümüzde özellikle mobil teknolojilerin kullanıcı entegrasyonunu sağlamak ve kullanıcı deneyimini (UX) daha etkin bir hale getirmek üzere birçok teknoloji şirketi tarafından kullanılmaktadır. Apple Computer Inc.’ın kurucu ortaklarından olan Steve Jobs ve ekibi Apple ürünlerinin kullanıcı entegrasyonunu sağlamak için gerçek hayatta var olan nesneleri dijital ortama aktararak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımışlardır. Bunlara örnek olarak Apple’ın iOS sistemlerinde kullanmış olduğu hesap makinesi, kitaplık, fener vb. uygulamalar gösterilebilir. Ayrıca sadece Apple ile sınırlı kalmamakla birlikte Dünya’da ve Türkiye’de Pazar payının büyük bir çoğunluğunu bulunduran Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi teknoloji şirketleri de kendi mobil cihazlarında ve uygulamalarında bu tasarımdan yoğun olarak faydalanmaktadırlar. Skeuomorfik tasarım sadece görsel tasarım olarak düşünülmemelidir. Bu tasarımın temel amacı, tamamen kullanıcı deneyimini gerçek hayat ile örtüştürerek daha etkin bir deneyim yaratmaktır. Dolayısı ile Skeuomorfik tasarımın birçok unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar; gerçek hayatta var olan nesneler ile olan görsel uyumu, gerçek hayatta var olan nesneler ile olan işitsel uyumu ve görsel nesnelerde üç boyutlu olarak tasarlanması olarak sınıflandırılabilir. Skeuomorfik tasarım ile ilgili olarak literatürde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, marka algısı ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada da, skeuomorfik tasarımın kullanıcı deneyimi bağlamında marka algısının tüketiciler tarafından nasıl değerlendirildiği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de mobil cihaz satışlarında pazar payının büyük çoğunluğunu paylaşan Samsung, Huawei, Apple ve Xiaomi markalı mobil cihaz kullanıcıları kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile kullanıcıların skeuomorfik tasarım unsurları bağlamında marka algısının nasıl oluştuğuna dair görüşleri alınmıştır. Görüşülen katılımcıların çoğu marka algısının oluşumunda kullanıcı deneyiminin doğrudan etkili olduğu görüşündedirler. Ayrıca, marka algısının oluşmasında skeuomorfik tasarım unsurlarının bulunmasının önemini, markayı hatırlamada, markayı yeniden deneyimlemede ve marka sadakati sağlamada oldukça etkili olduğu görüşündedirler.
Skeuomorfik tasarım, kullanıcı deneyimi, marka algısı, görsel tasarım
 • Akkoyunlu, G., ve Kalyoncuoğlu, S. (2014). İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının marka algısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 125-144.
 • Creswell, John W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage.
 • Franzen, G. (2002). Reklamın marka değerine etkisi (Çev. F. Yalım). İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Johnson, S. (2013). The rise of flat design. Target Mark, 36, 8–9.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The qualitative report, 12(2), 281-316.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pirtini, S., Atalık Ö. ve Aygün G. (2006). Markaya yönelik iletişim ve marka değeri açısından tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin havayolu müşterileri üzerinde incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 27, 125-136.
 • Rabiee, F. (2004). Focus-group interview and data analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 63(4), 655-660.
 • Rajeshkumar, S., Omar, R., & Mahmud, M. (2013, November). Taxonomies of User Experience (UX) evaluation methods. In 2013 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS) (ss. 533-538). IEEE.
 • Spiliotopoulos, K., Rigou, M., & Sirmakessis, S. (2018). A comparative study of skeuomorphic and flat design from a UX perspective. Multimodal Technologies and Interaction, 2(2), 31.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(4), 543-551.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://www.nonprofitcms.org/2013-web-design-trends-flat-design-vs skeuomorphism/ Erişim Tarihi: 17.03.2020
 • https://dribbble.com/shots/1009776-Calculator-for-Smartisan-OS Erişim Tarihi: 17.03.2020
 • https://sherpa.blog/sozluk/kullanici-deneyimi-ux-nedir, Erişim Tarihi: 17.03.2020
 • https://www.businessinsider.com/steve-jobss-signature-design-style-2014-10, Erişim Tarihi: 18.03.2020
 • https://www.cnnturk.com/teknoloji/mobil/en-cok-satis-yapan-telefon-markalari?page=9 Erişim Tarihi: 13.03.2020
 • https://www.flywheelstrategic.com/thinking/post/flywheel-blog/2017/10/27/let-s-get-physical-when-skeuomorphism-and-flat-design-meet Erişim Tarihi: 17.03.2020
 • https://www.lexico.com/definition/skeuomorph, Erişim Tarihi: 17.03.2020
 • https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/skeuomorphism?q=skeuomorphism, Erişim Tarihi: 16.03.2020
 • http://www.nonprofitcms.org/2013-web-design-trends-flat-design-vs skeuomorphism/, Erişim Tarihi: 17.03.2020.
 • https://dribbble.com/shots/1009776-Calculator-for-Smartisan-OS,Erişim Tarihi: 17.03.2020.
 • https://www.flywheelstrategic.com/thinking/post/flywheel-blog/2017/10/27/let-s-getphysical-when-skeuomorphism-and-flat-design-meet, Erişim Tarihi: 17.03.2020.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7977-3369
Yazar: Engin COŞKUN
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2771-4965
Yazar: Kenan ATESGOZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet725714, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {113 - 126}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.725714}, title = {Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Coşkun, Engin and Atesgoz, Kenan} }
APA Coşkun, E , Atesgoz, K . (2020). Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 3 (1) , 113-126 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.725714
MLA Coşkun, E , Atesgoz, K . “Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 113-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/53614/725714>
Chicago Coşkun, E , Atesgoz, K . “Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 113-126
RIS TY – JOUR T1 – Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi AU – Engin Coşkun , Kenan Atesgoz Y1 – 2020 PY – 2020 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.725714 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.725714 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 113 EP – 126 VL – 3 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.725714 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.725714 Y2 – 2020 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi %A Engin Coşkun , Kenan Atesgoz %T Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi %D 2020 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.725714 %U 10.33464/dorduncukuvvet.725714
ISNAD Coşkun, Engin , Atesgoz, Kenan . “Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 / 1 (Mayıs 2020): 113-126 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.725714
AMA Coşkun E , Atesgoz K . Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 113-126.
Vancouver Coşkun E , Atesgoz K . Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 113-126.
IEEE E. Coşkun ve K. Atesgoz , “Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 3, sayı. 1, ss. 113-126, May. 2020, doi:10.33464/dorduncukuvvet.725714