Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü


Sağlık iletişimi, toplumların sağlığa ilişkin risklerin farkına varmasını sağlayan ve toplum sağlığını tehdit eden birçok konuda toplumu bilgilendirme amacı taşıyan önemli bir disiplindir. Sağlık iletişiminin kapsamı incelendiğinde hedef kitlelerde sağlık açısından risk teşkil eden konulara ilişkin farkındalık oluşturulması ve toplumsal bilincin geliştirilmesine odaklanan risk iletişimi boyutunun ve bu doğrultuda gerçekleştirilen kampanya yönetim süreçlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çalışma, sağlığa ilişkin risklerin önlenmesi açısından sağlık iletişimi kampanyalarının sahip olduğu rolü incelemek ve yeni medyanın sağlık açısından risk teşkil eden konulara yönelik farkındalık geliştirilmesi ve eyleme geçilmesi noktasında yapabileceği etkileri ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Çalışma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak 472 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirilmiş ve araştırma doğrultusunda hedef kitlelerin sağlığa ilişkin risklere yönelik farkındalık geliştirmesinde sağlık iletişimi kampanyalarının ve yeni medyanın ne türden bir etkiye sahip olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, sağlık iletişimi kampanyalarının sağlığa ilişkin risk teşkil eden konuların farkına varılması ve bilinç geliştirilmesinde etkili olduğunu, sağlık iletişimi kampanyalarına ilişkin mesajların hedef kitlelere ulaştırılmasında yeni medyanın etkili araçlar olduğunu, hedef kitlelerin sağlık kapsamındaki konulara yönelik bilgi edinirken ve sağlıkla ilgili uzmanlara ya da kurumlara ulaşırken yeni medyayı kullandıklarına işaret etmiştir. Ayrıca hedef kitlelerin sağlığa ilişkin risklere yönelik ilgili kurumlarla yeni medya aracılığıyla iletişim kurma, sağlığa ilişkin risklere yönelik diğer insanlarla iletişim kurma ve onlarda farkındalık sağlama amacıyla yeni medyayı kullanma, sağlığa ilişkin risk teşkil eden durumları ilgili kurumlara yeni medya aracılığıyla bildirme şeklinde ifade edilebilecek sağlığa ilişkin risklere yönelik harekete geçmede yeni medyanın etkisine yönelik nötr bir bakış açısına sahip olduğu da tespit edilmiştir.
Sağlık İletişimi, Risk İletişimi, Yeni Medya, Sağlık İletişimi Kampanyaları
 • AKYURT, Nuran (2009). “Sağlıkta İletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 11 (4), s. 15 – 33.
 • BÖKE, Kaan (2009). Örnekleme, (Editörler) Kaan Böke, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım, s. 104 – 149.
 • ÇINARLI, İnci (2008). Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • DIMBLEY, Richard (1998). More Than Words: An Introduction to Communication, Florence: Routledge.
 • KAR, Snehendu B.; ALCALAY, Rina; ALEX, Shana (2001). The Evaluation of Health Communication in the United States, (Editörler), Snehendu, B. Kar; Rina Alcalay; Shana Alex. Health Communication: A Multicultural Perspective. California: Sage Publications, p. 45 – 79.
 • KOÇAK, Abdullah ve BULDUKLU, Yasin (2010). “Sağlık İletişimi: Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6 (3), s. 5 – 17.
 • KREPS, Gary L. (2003). “Trends and Directions in Health Communication Research”, Medien & Kommunikationswissenschaft, 51 (3 – 4), p. 353 – 365.
 • OKAY, Ayla (2016). Sağlık İletişimi, İstanbul: Der Kitabevi.
 • ROBLEDO, Daniel (2012). “Integrative Use of Social Media in the Health Communication, Online Journal of Communication and Media Technologies, 2 (4), p. 77 – 95.
 • ROGERS, Everett M. ve STOREY, J. Douglas (1987). Communication Campaigns, (Editörler) Charles R. Berger ve Steven H. Chaffe, Handbook of Communication Science, Beverly Hills: Sage Publications, p. 817 – 846.
 • SCHIAVO, Renata (2007). Health Communication From Theory To Practice, San Francisco: John Wiley & Sons.
 • SMITH, Ronald D. (2002). Strategic Planning For Public Relations, Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • TABAK, Ruhi Selçuk (2006). Sağlık İletişimi, (3. baskı), İstanbul: Literatür Yayınları.
 • THOMAS, Richard K. (2006). Health Communication, New York: Springer Science + Business Media Inc.
 • UNITED STATES DEPARTMENT of HEALTH & HUMAN SERVICES (2002). Making Health Communication Programs Work. US: National Institues of Health.
 • VALENTE, Thomas V. (2001). Evaluating Communication Campaigns, (Editörler) Ronald E. Rice ve Charles K. Atkin, Public Communication Campaigns, 3rd edition, California: Sage Publications, p. 105 – 124.
 • YAKUT, İnci (2008). İletişim Bilimi Perspektifinden Risk İletişimi Stratejileri, İzmit: Umuttepe Yayınları.
 • YAZICIOĞLU, Yahşi ve ERDOĞAN Samiye (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • ZÜLFİKAR, H. (2014). “Hastaların İnternet Kullanımı ve Elektronik Ortamdaki Sağlık Bilgilerine Erişim Davranışları, F. N. Hemşirelik Dergisi, 22 (1), s. 46 – 52.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3447-9174
Yazar: Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2549-3473
Yazar: Engincan YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet582332, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {111 - 133}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.582332}, title = {Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü}, key = {cite}, author = {Boztepe Taşkıran, Hatun and Yıldız, Engincan} }
APA Boztepe Taşkıran, H , Yıldız, E . (2019). Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (2) , 111-133 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.582332
MLA Boztepe Taşkıran, H , Yıldız, E . “Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 111-133
Chicago Boztepe Taşkıran, H , Yıldız, E . “Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 111-133
RIS TY – JOUR T1 – Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü AU – Hatun Boztepe Taşkıran , Engincan Yıldız Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.582332 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.582332 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 111 EP – 133 VL – 2 IS – 2 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.582332 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.582332 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü %A Hatun Boztepe Taşkıran , Engincan Yıldız %T Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.582332 %U 10.33464/dorduncukuvvet.582332
ISNAD Boztepe Taşkıran, Hatun , Yıldız, Engincan . “Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 2 (Kasım 2019): 111-133 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.582332
AMA Boztepe Taşkıran H , Yıldız E . Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 111-133.
Vancouver Boztepe Taşkıran H , Yıldız E . Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 111-133.
IEEE H. Boztepe Taşkıran ve E. Yıldız , “Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 2, ss. 111-133, Kas. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.582332