Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Popüler Kültürün Anlattıkları: Squid Game Dizisi Üzerine Bir İnceleme

Popüler Kültürün Anlattıkları: Squid Game Dizisi Üzerine Bir İnceleme

https://doi.org/10.33464/mediaj.1071844

Öz

Sahip olduklarımızın bizi tanımladığı bir dünyada, hızlı tüketim alışkanlığı, günümüzde üzerinde oldukça fazla tartışılan bir kavram olarak durmaktadır. Süreklilik göstermeyen sahipliğin sebebi, popüler kültür ürünlerindeki hızlı tüketim olarak ele alındığında, popüler kültür ürünleri üretilmiş, çoğaltılan ürünler olarak nitelendirilebilir. Popüler kültür özellikle de son yüzyıldaki teknolojik ilerleme ve dijitalizasyon ile birlikte diğer kültürleri (seçkin-yüksek kültür, kitle kültürü, halk kültürü) içerisine katmakta ve benzeştirmektedir. Medya, popüler kültürün geniş kitlelere aktarılmasında hatta oluşturulmasında önemli fonksiyonlar üstlenirken, alıcı konumunda bulunan izleyici/okuyucu ve dinleyici kitlesi, kültür endüstrisinin ekonomik, kültürel, ideolojik temelinin öznesi durumuna dönüşmüştür. Zira popüler kültürün, özellikle de popülerin üretim ve dağıtım sürecinin, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki teknolojik ilerlemenin etkisiyle, kitle iletişim araçları ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade edebiliriz. Bu çalışmada, popüler kültür çeşitli yönleriyle tartışılarak, popüler kültür ile ilgili görüşlerden hareketle, dijital yayıncılık platformu Netflix’de en çok izlenen dizilerden biri olan Squid Game dizisi ve dizinin diğer popüler kültür ürünlerine dönüşümü, medyada yer alan haber ve içerikler doğrultusunda incelenmiştir.

Kaynakça

 • Atça, H. Ç. (2019). Popüler Kültür İle Tüketim Kültürü İlişkisi Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Aydoğan, E. B. (2008). Walter BENJAMİN ve Sanat Yapıtının ‘AURA’sı. Akdeniz Sanat, 1(2), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/27687/291872
 • Bakırcı, Ç. M. (2021, Ekim 13). Squid Game: Bir Sosyal Darwinizm Oyunu! [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=MfVGHxVv4HY
 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu Söylenceleri / Yapıları (H. Deliceçaylı & F. Keskin, Çev.; 3. bs). Ayrıntı Yayınları.
 • Benjamin, W. (2019). Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı.(A. Cemal, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Cengiz, E. (2010). Popüler Kültür Ve Sanat. Ciu Cyprus International University, 16(64), 7-14.
 • Çoşgun, M. (2012). Popüler Kültür Ve Tüketi̇m Toplumu. Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 837-850. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/29824/320933
 • Cumhuriyet. (2021, Kasım 29). Squid Game’deki ‘dev bebeği’ seslendiren kızın diziyi izlemesine izin yok.. https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/squid-gamedeki-dev-bebegi-seslendiren-kizin-diziyi-izlemesine-izin-yok-1888632
 • Debord, G. (2020). Gösteri Toplumu (A. Ekmekçi & O. Taşkent, Çev.; 11. bs). Ayrıntı Yayınları.
 • Denli, İ. (2021). Squid Game’in Ürkütücü Dev Bebeği, Çalar Saat Olarak Satışa Sunuldu: Üstelik Mermi De Fırlatıyor. Web Tekno. https://www.webtekno.com/squid-game-urkutucu-dev-bebegi-calar-saat-olarak-satiliyor-h115959.html
 • Erdoğan, İ. (2001). Popüler Kültürde Gasp Ve Popülerin Gayri Meşruluğu. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 15, 67-96.
 • Erdoğan, İ. (2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzeri̇ne. Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 57, 1-18.
 • Eroğlu, Ö. (2021, Ekim 7). Donanımhaber. Netflix’in popüler yapımı Squid Game’in ardından beyaz Vans ayakkabıların satışı %7800 arttı. https://www.donanimhaber.com/squid-game-in-ardindan-beyaz-vans-ayakkabi-satisi-yuzde-7800-artti–140004
 • Fowler, K. (2021). “Squid Game’s” Creepy Giant Doll Is Real, Resides in Rural Korean Museum. Newsweek. https://www.newsweek.com/squid-game-doll-korea-museum-real-life-1634632
 • Gans, H. J. (2018). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür (E. O. İncirlioğlu, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
 • Google. (2022, Ocak 13). Google Trends. https://trends.google.com/trends/explore?date=2021-01-01%202021-12-31&q=Squid%20Game
 • Güllüoğlu, I. Ö. (2012). Bi̇r Ki̇tle İleti̇şi̇m Araci Olarak Televi̇zyonun Popüler Kültür Ürünleri̇ni̇ Beni̇msetme Ve Yayma İşlevi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme. Global Media, 2(4), 64-86.
 • Habertürk. (2021, Ekim 15). Hindistan Polisinden Trafik Kurallarına Squid Game Çözümü. https://www.haberturk.com/hindistan-polisinden-trafik-kurallarina-squid-game-cozumu-3222052
 • Hatipler, M. (2017). Postmodernizm, Tüketim, Popüler Kültür ve Medya. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 32-50. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilgisosyal/issue/29145/313804
 • Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği (N. Ülner & E. Ö. Karadoğan, Çev.). Kabalcı Yayınları.
 • Hürriyet. (2021, Ekim 25). Karnavala Squid Game Damga Vuracak. https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/karnavala-squid-game-damga-vuracak-41924366
 • Kahraman, M. E. (2015). Popüler Kültürün Sanat Ve Tasarım Ürünlerini Kitschleştirmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 5(4), 66-74.
 • Kaplan, M., & Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, Habitus Ve Sermaye Kavramlariyla Pierre Bourdieu. Habitus Toplumbilim Dergisi, 1.
 • Karakoç, E. (2014). Medya Aracılığıyla Popüler Kültürün Aktarılmasında Toplumsal Değişkenlerin Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2 (3), 245-269. DOI: 10.19145/guifd.33484
 • Kayılı, S. (2021, Ekim 29). Denizli Sokaklarında Dolaşan Squid Game Kartlarının Sırrı Çözüldü. Denizli Haber. https://www.denizlihaber.com/yasam/gundem/denizli-sokaklarinda-dolasan-squid-game-kartlarinin-sirri-cozuldu/
 • Kellner, D. (2001). Popüler Kültür Ve Postmodern Kimli̇kleri̇n İnşası. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 15, 187-219.
 • Lale, A. (2021). Squid Game Oyuncuları, Diziden Sonra Instagram’da Kaç Takipçi Kazandı? Web Tekno. https://www.webtekno.com/squid-game-oyunculari-diziden-sonra-kac-takipci-kazandi-h116466.html
 • Limon, B. (2012). Kültürel Deği̇şi̇m Süreci̇nde Popüler Kültür Ve Ki̇tsch Kavramı. İdil Journal of Art and Language, 1(3), 106-115. DOI: 10.7816
 • Maniqure. (2021, Aralık 30). Squid Game Nails. https://www.maniqure.my/squid-game-nails.php
 • Mutlu, E. (2001). Popüler Kültürü Eleştirmek. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 15, 11-42.
 • Mynet. (2021, Kasım 13). Denizli’de “Squid Game”li Sosyal Deney! 15 Günde 10 Binden Fazla Kişinin Bilgilerine Sahip Oldular. Mynet. https://www.mynet.com/denizli-de-squid-game-li-sosyal-deney-15-gunde-10-binden-fazla-kisinin-bilgilerine-sahip-oldular-110106878794
 • Ntv. (2021, Ekim 18). Squid Game Çılgınlığı Yayılıyor: Endonezya’daki Bir Kafede Dizinin Tartışmalı Oyunları Canlandırılmaya Başlandı. https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/squid-game-cilginligi-yayiliyor-endonezyadaki-bir-kafede-dizinin-tartismali-oyunlari-canlandirilmaya-baslandi,0oM-r4n0s0GhXD208yVu_Q
 • Satar, B. (2007). Popüler Kültür Ve Tekrarlanan İmajlar. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Selçuk, G. (2011). Postmodern Söylem Ve Popüler Kültür Kavramının Semantik Dönüşümü. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 6 (23),. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19135/203060
 • Sözen, E. (2001). Popüler Kültür Retori̇ği̇: Sahi̇pli̇k İçi̇nde Yokluk, Rağbette Olma Ve Sağduyu Bi̇lgisi. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 15, 55-66.
 • Sputniknews. (2022, Ocak 17). Youtube Zenginlerinin Listesi Yayınlandı. https://tr.sputniknews.com/20220117/youtube-zenginlerinin-listesi-yayinlandi-1052822605.html
 • Squid Game. (2021, Aralık 8). Wikipedia’da. https://tr.wikipedia.org/wiki/Squid_Game
 • T 24. (2021, Ekim 6). Squid Game’in ‘dev bebeği’ müzede sergilenmeye başladı. https://t24.com.tr/haber/squid-game-in-dev-bebegi-muzede-sergilenmeye-basladi,983726
 • Taylan, H. H., & Arklan, Ü. (2008). Medya Ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1).
 • TRT Haber. (2021, Kasım 2). Kripto Dünyasında Squid Game Vurgunu: 30 Milyar Dolar Buhar Oldu. https://www.trthaber.com/haber/dunya/kripto-dunyasinda-squid-game-vurgunu-30-milyar-dolar-buhar-oldu-622344.html
 • Varol, S. F., & Tayanç, N. K. (2017). Popüler Aramalar, Popüler Kültür Ve Kültürel Küreselleşme. Erciyes İletişim Dergisi, 5 (1) , 132-146. DOI: 10.17680/erciyesakademia.291890
 • Yeniçağ. (2021, Ekim 21). Squid Game, işçilere ilham kaynağı oldu. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/guney-korede-isci-protestosu-icin-squid-gameden-ilham-alindi-481902h.htm
 • Yeni Şafak. (2021, Ekim 7). Paris’te Squid Game kaosu: Birbirlerine girdiler. https://www.yenisafak.com/dunya/pariste-squid-game-kaosu-birbirlerine-girdiler-3705812

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürel Çalışmalar
Yazarlar

Serkan PAYZIN  (Sorumlu Yazar)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5401-1704
Türkiye


Aslı İCİL TUNCER
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3171-4682
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022

Kaynak Göster

APA Payzın, S. & İcil Tuncer, A. (2022). Popüler Kültürün Anlattıkları: Squid Game Dizisi Üzerine Bir İnceleme . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , . DOI: 10.33464/mediaj.1071844