Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

O Kediyi Kurtar: Senaryo Yazarken İhtiyaç Duyacağınız O Kitap

Alper ERÇETİNGÖZ 


Syd Field ve Robert McKee gibi isimlerle birlikte Amerikan sinemasının önemli senaryo eğitimcilerinden biri olarak kabul edilen Blake Snyder, 2005 yılında yayınladığı ve 2018’de Türkçe’ye kazandırılan kitabı O Kediyi Kurtar: Senaryo Yazarken İhtiyaç Duyacağınız O Kitap (Save the Cat! The Last Book on Screenwriting You’ll Ever Need) adlı çalışmasında ana akım sinemada gişe başarısı kazanmış örnekler üzerinden iyi bir senaryonun sahip olması gereken nitelikleri sıralamaktadır. Teknik bir metin olarak tanımlanan senaryonun yapısal unsurlarını kendisine özgü formüller çerçevesinde ele alan Snyder, birçok aşamadan oluşan senaryo yazım sürecini herkes için anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Senaryo, O Kediyi Kurtar, Blake Snyder
  • Dalton, M. M. (2013). Conquer or Connect: Power, Patterns, and the Gendered Narrative. Journal of Film and Video, Volume 65, Number 1-2, pp. 23-29.
  • Greens, R. (2017). Character Over Concept: Writing Dialogue in Search of Story. Journal of Screenwriting, Volume 8, Number 1, pp. 39-54. doi: 10.1386/josc.8.1.39_1.
  • Snyder, B. (2018). O Kediyi Kurtar: Senaryo Yazarken İhtiyaç Duyacağınız O Kitap (Çev. Avşar, E.). İstanbul: Hep Kitap.
Birincil Dil tr
Konular Film, Radyo, Televizyon
Bölüm Kitap İnceleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9168-5740
Yazar: Alper ERÇETİNGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021
APA Erçetingöz, A . (2021). O Kediyi Kurtar: Senaryo Yazarken İhtiyaç Duyacağınız O Kitap . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 4 (1) , 199-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediaj/issue/60705/917227