Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Netflix Filmleri’nde Kadın Anlatısı: Marriage Story Filminin Feminist Kuram Bağlamında İncelenmesi

Yelda YANAT BAĞCI


Sinema güzel sanatların en genci , günümüzün en popüler sanat dalı ve en etkili kitle iletişim araçlarından olma özelliklerinden dolayı toplumsal bakışı hem etkiler hem de ondan etkilenir. İcat olduğu günden itibaren, egemen olan ataerkil ideolojinin topluma empoze ettiği toplumsal cinsiyet rollerini sürekli olarak yeniden üreten ve bu rollerin pekişmesi için büyük rol üstlenen sinema, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan toplumsal değişimle ve 70’li yıllardaki kadın hareketlerinin yaygınlaşmasıyla, hem içerik hem de işleniş biçimi açısından dişil olan kadın anlatısı ile tanışmıştır. Günümüzde klasik anlatı sinemasının hala stereotiplerle karşımıza çıkarmaya devam ettiği kadın ancak kadın anlatısının kullanıldığı alternatif filmlerde ikincil olmayan bir biçimde yansıtılmaktadır. Bu çalışmada “Marriage Story” filmi günümüzün en büyük film üreticilerinden Netflix’in yayın politikalarını oluştururken kadın anlatısına nasıl yaklaştığını irdelemek amacıyla feminist kuram bağlamında incelenmiştir. Bu amaçla ana karakterlerin nasıl sunulduğu, hangi mekanlarda gösterildiği kadın anlatısı ve dişil film dili çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda filmin, ataerkil ideolojinin dayattığı toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmediği görülmüş; kadını feminist filmlerin en temel çıkış noktası olan kadının özne olarak sunması, öldürücü cezbeden izlenirlik nesne (femme fatal) ya da kurban olarak yansıtmaması, güçlü, özgür ve kendi seçimlerini yaşayan film kişisi olarak işlemesi ve özel alana hapsetmeyip kamusal alanlarda göstermesi bakımından kadın anlatısı oluşturduğu ve dişil bir dili tercih ettiği tespit edilmiştir.
Feminist Kuram, Kadın Anlatısı, Netflix, Sinema, Marriage Story, Film Analizi
 • Adanır, O. (2006) Kültür Politika ve Sinema, Istanbul: +1 Kitap
 • Beauvoir, S. (1952).The Second Sex . New York: Bantham
 • Berger, J. (2014) Görme Biçimleri. Istanbul : Metis Yayınları
 • Berktay, F. (2013) Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde; Yeni Feminizm ve Kızkardeşlik. Eskişehir: Anadolu Ünv. Yayınları
 • Büker, S. (2010) Sinema:Tarih-Kuram-Eleştri, Feminist ve Psikanalitik Eleştiriye Giriş. Istanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi
 • Desjardings, M. (1988) May:68 Feminism and Beyond, Spring 1988, Los Angles: Spectator
 • Çağlayan, Ç.E. (2014) Toplumsal Cinsiyet ve Medya Amerikan Bağımsız Sinemasında Kadın Karakterlerin Yansıtılma Biçimleri Ankara: Detay Yayıncılık
 • Johnston, C. (1973) Women’s Cinema as Counter Cinema.Screen Pamplet
 • Kuhn, A., Radstone, S. (1991) Women in Film: An International Guide. New York: Ballantine Books
 • Randolf , M. (2019) That Will Never Work. New York: Little Brown and Company
 • Ryan, M. Lenos, M. (2012) Film Çözümlemesine Giriş. Ankara: De Ki Basım Yayım
 • Sevim, A. (2005). Feminizm. Istanbul: İnsan Yayınları
 • Sim, G. (2016) Individual Disruptors and Economic Gamechangers: Netfix, New Media and Neoliberalism. Bloomsbury Academic & Professiona
 • Smelik, A. (2008) Feminist Sinema ve Film Teorisi ve Ayna Çatladı. Istanbul: Agora Kitaplığı
 • Öğüt, H. (2009) Cogito Sayı:58/Bahar. Istanbul:Yapı Kredi Yayınları
 • Vielen, D. H. (2018) The Netflix Effect? On Updating the Cinematic Apparatus Theory, Holland: Faculty of Humanities
 • Baumbach, N. (Yapımcı&Yönetmen), 2019, Marriage Story, ABD, Netflix
Birincil Dil tr
Konular Film, Radyo, Televizyon
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9586-7130
Yazar: Yelda YANAT BAĞCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021
APA Yanat Bağcı, Y . (2021). Netflix Filmleri’nde Kadın Anlatısı: Marriage Story Filminin Feminist Kuram Bağlamında İncelenmesi . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , 52-68 . DOI: 10.33464/mediaj.884085