Yıl 2023, Cilt 6, Sayı 1

Medyada Şiddet Kültürü: Prof. Dr. Ömer Özer ile Söyleşi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 153 – 161, 153 – 161, 28.04.2023

https://doi.org/10.33464/mediaj.1285775

Öz

Medyada Şiddet Kültürü: Prof. Dr. Ömer Özer ile Söyleşi

Kaynakça

  • Ercan, E., & Demir, F. (2015). Yetiştirme kuramı: Anadolu üniversitesi fen fakültesinde yapılan araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), 127-144.
  • Ersoy, E. (2022, Haziran 18). Söylenti Dergi. Söylenti Dergi: https://www.soylentidergi.com/medyada-siddeti-gormek-medya-siddetinin-etkisi-uzerine/adresinden alındı.
  • Özer, Ö. (2017). Medyada şiddet kullanımı: şiddet ekonomisi, medyanın ideolojik şiddeti ve yetiştirme kuramı açısından bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (27), 1-19.