Cilt 2, Sayı 2 – Kasım, 2019

Yayımlandı

MAKALELER

İnternet Haberciliğinde Clickbait Savaşları: Bir Okuyucu Tepkisi Olarak Limon Haber Örneği Sayfalar : 1-21

Ahmet Buğra KALENDER

Postmodern Sansür: Haberin Çerçevelenmesi ve 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçlarına Gazetelerin Yaklaşımı Sayfalar : 22-39       Cihan OĞUZ

Dünya Medyasında (Belgesel – Video Haber – Haber) Öne Çıkan Çevreci Protesto Örnekleri: Çevre Sorunlarına Karşı Verilen Tepkilere Dair Kültürel Bir İnceleme Sayfalar : 40-74     

Serhat YETİMOVA

Psikanalitik Kuram ve Yaratıcılık Sayfalar : 75-92       

Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ, Gülce KIVANÇÇI, Alisher SAFAROV

Analysis Of Magnum Advertisements In The Context Of Semiology From The Perspective Of Globalization: “ Hedonism And Its Icecream Form” Sayfalar : 93-110       

Ali Ülvi ÖZBEY, Zekiye TAN

Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü/Sayfalar : 111-133   

Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN, Engincan YILDIZ

Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi Sayfalar : 134-149      Erhan YILDIRIM

Yeni Medyada Yükselen Ses “Katılımcı Kültür”: Survivor Örneği Sayfalar : 150-173

İlker ÇETİN

Sine’nin Performansının Peşinde: Rüya ve Rüyet Sayfalar : 174-197       

Harun M. TÖLE

“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması Sayfalar : 198-211       

Mehmet Ali SEVİMLİ, Eren BEKTAŞ