Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1

Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme


Bilgi ve iletişim teknolojindeki gelişmelerle birlikte internet kullanımının giderek yaygınlaşması her alanda dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu bağlamda bireyler, dijitalleşme sürecine yüksek oranda uyum sağlayarak farklı gerekçe ve ihtiyaçlarla daha fazla zamanını dijital mecralarda harcamaya başlamıştır. Bu durumun farkında olan markalar ise dijital bir dönüşüm geçirerek bu sürece entegre olamaya çabalamaktadır. Markaların en önemli varlık sebepleri olan mevcut ve potansiyel hedef kitlelerinin dijital mecralarda daha çok vakit geçirmeye başlaması şüphesiz markalar adına dijital dönüşümün en önemli nedenidir. Bahsedilen dijital mecralar içinde bireylerin en aktif olduğu kanal ise sosyal medyadır. Bugün birçok bireyin sosyal medya hesabı olduğu gibi markaların da sosyal medya hesapları mevcuttur. Hedef kitleleriyle dijital çağa uygun olarak iletişim kurmaya çalışan markaların sosyal medya hesaplarında üretilen içerikler marka iletişimi için oldukça büyük öneme sahiptir. Burada önemli olan nokta tüketicilere istenilen mesajın iletilebilmesi için dijital mecraya uygun ve hedef kitleyle etkileşimi artıracak içerik üretebilmektir. Bu kapsamda, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance’ın 2019 raporuna göre belirlenen Türkiye’nin en değerli markalarının Twitter hesaplarındaki paylaşımlar analiz edilerek en çok hangi konulara değindiklerini, nasıl bir üslup benimsedikleri ve ne türde içerikler paylaştıkları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma sınırlılıkları göz önüne alınarak belirlenen tarih aralığında en değerli ilk beş marka tarafından Twitter’da yapılan paylaşımlar (yazılı/görsel) içerik analizi metodu kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında ilk beş markanın Twitter kullanım biçimleri ve içerikleri arasında önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca genel anlamda markaların Twitter’ı yeterince etkin kullanamadığı özellikle içerik üretimi ve paylaşımı konusunda eksikliklerin olduğu görülmüştür.
Dijital Dönüşüm, Marka İletişimi, Sosyal Medya, Twitter
 • Başlar, G. (2013). Yeni Medyanın Gelişimi Ve Dijitalleşen Kapitalizm . Akademik Bilişim.
 • Clow, K., & Baack, D. (2016). Integrated Advertising, Promotion And Marketing Communications. Pearson.
 • Demir, T. (2019). Prosumer Kavramının Gücü Ve Reklamda İnteraktif Dönüşüm: Eti Popkek Üzerine Bir İnceleme. Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi, 2 (1), 133-156.
 • Demirci Aksoy, A. (2014). Tüketimin Dijitalleşmesi. Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma Test Ve Eğitim Merkezi Tüketici Yazıları (Iv), 46-64.
 • Dumırescu, L., Stancıu, O., Țıchındelean, M., & Vınerean, S. (2011). Dısclosıng The Promısıng Power Of Socıal Medıa-An Important Dıgıtal Marketıng Tool. Studies İn Business & Economics, 6 (1), 37-45.
 • Edelman, D. (2010). Branding İn The Digital Age. Harvard Business Review, 88 (12), 62-69.
 • Erdem, M. N. (2017). Dijital Çağda Kültür, Yeni Tüketici Kapitalizmi Ve Reklam Anlatısı. 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, (S. 247-259). İstanbul.
 • Ertem Vehid, H., & Gökalp, E. (2014). Nitel Verilerin Değerlendirilmesinde Uygulanan İstatistiksel Yöntemler. Journal Of The Child, 14 (2).
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güzel, E. (2016). Dijital Kültür Ve Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Rekabetin Aktörü:‘Dijital Habitus’. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4 (1), 83-103.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık .
 • Kelemci, G., & Güsan, G. (2016). Kült Film İçerikleri Ve Karakterlerinin Twitter Üzerinden Marka İletişimde Kullanılması: Star Wars Üzerine Bir İnceleme . İletişim Çalışmaları, 207-225.
 • Laman, I., & Topçu, Ö. (2019). Sosyal Medyayla Birlikte Markanın Dijitalleşmesi. Yeni Medya Elektronik Dergisi 3 (1), 10-21.
 • Lipiäinen, H. S., & Heikki, K. (2015). Industrial Branding İn The Digital Age. Journal Of Business & Industrial Marketing, 30 (6), 733-741.
 • Olcay, S. (2018). Sosyalleşmenin Dijitalleşmesi Olarak Sosyal Medya Ve Resimler Arasında Kaybolma Bozukluğu: Photolurkıng . Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2 (2), 90-104.
 • Özmen, E. (2018). Sosyal Medya Ve Modanın Dijitalleşmesi Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Durum Çalışması: Y Kuşağı Örneği . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29, 128-150.
 • Öztürk, G. (2016). Dijitalleşmenin Türk Dizilerindeki Eğlenceli Reklam Uygulamalarına Yansıması . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1), 241-264.
 • Rowley, J. (2004). Online Branding. Online İnformation Review, 28 (2), 131-138.
 • Saravanakumar, M., & Suganthalakshmi, T. (2012). Social Media Marketing . Life Science Journal, 9(4), , 4444-4451.
 • Scheinbaum, A. C. (2016). Digital Engagement: Opportunities And Risks For Sponsors: Consumer-Viewpoint And Practical Considerations For Marketing Via Mobile And Digital Platforms. Journal Of Advertising Research, 56 (4), 341-345.
 • Si, S. (2016). Social Media And Its Role İn Marketing . Business And Economics Journal 7 (1), 1-5.
 • Tosun, N. B., & Turfanda, S. (2018). Sanal Marka Topluluklarının Marka Sadakati Üzerindeki Rolü. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (2), 95-117.
 • Travis, D. (2001). Branding İn The Digital Age. Journal Of Business Strategy, 22 (3), 14-18.
 • Tuzcu, N., Özdemir, Ş., & Baysal, H. (2018). Yerel Firmaların Markalama Sürecinde Dijital Reklamcılık Deneyimi: Vavin Örneği. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 374-392.
 • Uçan, B. (2013). Türkiye’de Karikatürün Dijital Dönüşümü: Uykusuz Dergisi . The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 3 (3), 41-50.
 • Uğurlu, S. (2016). Marka İletişiminde, Yeni Ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi . Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 203-227.
 • We Are Social. (2019, Haziran 1). We Are Social Web Sitesi: Https://Wearesocial.Com/Global-Digital-Report-2019 Adresinden Alınmıştır
 • Yılmaz Altuntaş, E. (2018). Dijital Dönüşüm Uygulamalarının Kurumların Marka Değeri Üzerindeki Etkisi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (2), 1-18.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6670-8931
Yazar: Bahadır Burak SOLAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet692428, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {100 - 112}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.692428}, title = {Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Solak, Bahadır Burak} }
APA Solak, B . (2020). Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 3 (1) , 100-112 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.692428
MLA Solak, B . “Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 100-112
Chicago Solak, B . “Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 100-112
RIS TY – JOUR T1 – Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme AU – Bahadır Burak Solak Y1 – 2020 PY – 2020 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.692428 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.692428 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 100 EP – 112 VL – 3 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.692428 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.692428 Y2 – 2020 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme %A Bahadır Burak Solak %T Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme %D 2020 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.692428 %U 10.33464/dorduncukuvvet.692428
ISNAD Solak, Bahadır Burak . “Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 / 1 (Mayıs 2020): 100-112 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.692428
AMA Solak B . Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 100-112.
Vancouver Solak B . Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 100-112.
IEEE B. Solak , “Markaların Dijital Dönüşümü ve Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Özelinde Bir İnceleme”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 3, sayı. 1, ss. 100-112, May. 2020, doi:10.33464/dorduncukuvvet.692428