Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ


İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Önceleri yalnızca kadınlara özgü bir bilgi olan kürtaj, modern tıbbın gelişmesiyle birlikte onun olanaklarıyla birleşmiştir. Bir bireyin yaşama hakkı, toplumsal normla, ahlak vb. açılardan bakıldığında kürtaj, yalnızca tıbbın konusu olmaktan çıkmış dinin, bilimin, ahlakın, hukukun ortak noktası haline gelmiştir. Türkiye’de kürtaj, 1983 Nüfus Kanunu ile yasal bir zemine oturtulmuştur. Ancak tartışmalı bir konu olması nedeniyle zaman zaman tartışılan kürtaj yasası düzenlemesi, 2012 yılında dönemin Başbakanı tarafından yeniden gündeme getirilmiş ve yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada, 25 Mayıs 2012’de 5. Uluslararası Parlamenterler Konferansı’nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürtaja ilişkin yaptığı açıklamaların ulusal basında nasıl yer aldığı üzerinde durulmaktadır. Çalışmada konuya ilişkin Hürriyet, Evrensel ve Yeni Şafak gazetelerinin internet portallarında 26 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan haberler Pan ve Kociski’nin (1993) çerçeveleme modeli temel alınarak çözümlenmiştir. Haber başlıklarında alıntının tercih edildiği haberlerde, en çok başvurulan retoriksel çerçeveleme araçları rakamsal veriler ile metafor kullanımıdır. Tematik yapı analizi neticesinde ise “Kürtaj cinayettir” ve “Kürtaj, nüfusun artırılmasına engeldir”şeklinde iki alt tema çıkarılabilmektedir.

  • Aksoy, Ş. (1996). Kürtaj Sadece Tıbbi Bir Karar Olabilir mi? Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik, 4, 12-15.Badamcki, D.K. (2014). Abortion and Public Reason in Turkey: A Normative Evalution of the Discourses of AKP and CHP, Turkish Studies, 15 (1), 45-61.Çokar, M. (2008). Kürtaj, Babil Yayınları, İstanbul.Durur, E. K. (2011). İnşacı Yaklaşım İçinde Çerçeveleme Kuramı ve Haberin Çerçevelenişi, Atatürk İletişim Dergisi, 2, 21-32.Entman, R. M. (1991). Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents, Journal of Communication, 41(4), 6-27.Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication, 43 (4), 51-58.Ertuğrul, H. (2016). Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürme Suçu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 361-386Gamson W A, Modigliani A (1989) Media Discourse and Public Opinion: A Constructionist Approach, American Journal of Sociology, 95(1), 1-27.Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, New York: Harper & Row.Gökcan, H. T. (2014). Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Güngör, N. (2013). İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.http://www.terimleri.com/tip/kurtaj.htmNüfus Planlaması hakkında Kanun. Erişim 21.02.2019 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2827.pdfPan Z, Kosicki G M (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse, Political Communication, 10, 55-75.Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük. Erişim 21.02.2019 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.837395.pdfScheufele, D.A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects, Journal of Communication, 49 (1), 103-122.Scheufele, D. A. – Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models, Journal of Communication, 57, 9-20.Tunalı, I. (2015). Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Açısından Hekimlerin, Gebeliklerin Sonlandırılmasından Kaynaklanan Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Umumi Hıfzıssıha Kanunu Erişim 21.01.2019 http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?id=13&Itemid=28&option=com_content&task=viewSarıkaya, E. (2017). Türkiye Kürtaj Mevzuatı Tartışmalı Konular, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, AnkaraTürk Ceza Kanunu. Erişim 22.02.2019 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf van Dijk T (1988). News as Discourse, Hillsdale: Erlbaum.
  • Yüksel, E. (2007). Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 571-586
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7420-2006
Yazar: Duygu ÜNALAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8513-9647
Yazar: Elif ŞEŞEN
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 26 Mayıs 2019
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet539772, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {53 - 66}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.539772}, title = {KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ünalan, Duygu and Şeşen, Elif} }
APA Ünalan, D , Şeşen, E . (2019). KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (1) , 53-66 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.539772
MLA Ünalan, D , Şeşen, E . “KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 53-66
Chicago Ünalan, D , Şeşen, E . “KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 53-66
RIS TY – JOUR T1 – KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ AU – Duygu Ünalan , Elif Şeşen Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.539772 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.539772 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 53 EP – 66 VL – 2 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.539772 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.539772 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ %A Duygu Ünalan , Elif Şeşen %T KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.539772 %U 10.33464/dorduncukuvvet.539772
ISNAD Ünalan, Duygu , Şeşen, Elif . “KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 1 (Mayıs 2019): 53-66 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.539772
AMA Ünalan D , Şeşen E . KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 53-66.
Vancouver Ünalan D , Şeşen E . KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 53-66.
IEEE D. Ünalan ve E. Şeşen , “KÜRTAJ YASASI İLE İLGİLİ HABERLERİN ULUSAL BASINDA ÇERÇEVELENMESİ: HÜRRİYET, EVRENSEL VE YENİ ŞAFAK ÖRNEĞİ”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 1, ss. 53-66, May. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.539772