Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması

Mehmet Ali SEVİMLİEren BEKTAŞ 

https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.547268

Öz

Suç, insanlığın var oluşundan günümüze kadar süregelmiş bir olgudur. Suç en genel anlamıyla, “yasanın cezalandırdığı hareket veya topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu, yasa koyucu tarafından kabul edilen eylem ve hareketler” olarak tanımlanmaktadır. Birçok alanda üzerine çalışmalar yapılan bir konu olarak karşımıza çıkan “suç” kavramı, son dönemlerde kitle iletişim araçları perspektifinde kendine yer bulmuştur. Bu araçlardan birisi olan sinema, salonların fiziksel özelliği, teknolojisi vb. gibi özelliklerinden dolayı diğer araçlardan ayrılmaktadır. Bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda, tarihsel süreçte sinema, egemen ideolojinin yansıtılmasında ya da inşa edilmesinde önemli bir alan olarak görülmüştür. Böylesine politik bir mekanizmaya dönüşebilme potansiyeline sahip olan sinema, aynı zamanda toplumsal yapıda varolan birçok unsuru da yeniden üreterek meşrulaştırabilmektedir. Bu unsurlardan biri de “suç” tur. 2000 sonrası Türk sinemasında üretilen filmlerde suç unsuru, popüler filmlerde “komedi” öğesi üzerinden meşrulaştırıldığı çalışmanın temel savını oluşturmaktadır. Nitel bir araştırma tekniği olan Betimsel Analiz yönteminin benimsendiği bu çalışmanın temel amacı, 2000 sonrası Türk sinemasında popüler komedi filmleri üzerinden suç unsurunun nasıl meşrulaştırıldığını Kolpaçino (2009) filmi örnekleminde saptamaktır. Çalışmanın sonucunda komedi öğesi kullanılarak meşrulaştırılmaya çalışılan suç unsurlarının izleyiciler üzerinde suça sempati ve yakınlık uyandırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Suç Unsuru, Meşrulaştırma, Popüler Sinema, Komedi, Türk Sineması, Kolpaçino

Kaynakça

 • ABİSEL, N., (1995) Popüler Sinema ve Türler, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • ASLAN, Y., (1991) Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • ASLAN, M. (205). Maskeli Beşler: İntikam Peşinde, Sinema Filmi.
 • BOXOFFİCE. (2019). Kolpaçino, https://boxofficeturkiye.com/film/kolpacino-2010420, Erişim Tarihi: 23.03.2019.
 • ÇÖTELİ, S., (2016) İnternet’ten İzlenen Dizi ve Seriyallerin “Araç İletidir” ve “Kullanımlar Doyumlar” Bağlamında İncelenmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul.
 • DARICI, S. (2013) Subliminal İşgal, Destek Yayınevi, İstanbul.
 • DÖNMEZER, S., (1994) Kriminoloji, Beta Basım, İstanbul.
 • DURMAZ, Ş., (2005) Bilişim Suçlarının Sosyolojik Analizi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ERDOĞAN, Y. (2005). Organize İşler, Sinema Filmi.
 • KIREL, S., (2010) Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.
 • İNAÇ, A. (2009). Kolpaçino, Sinema Filmi.
 • MAKAL, O., (1995) 100 Filmde Başlangıcından Günümüze Komedi Filmleri, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • NUTKU, Ö., (2001) Dram Sanatı Tiyatroya Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • ÖZÇETİN, B., (2018) Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ÖZER, Ö., (2004) Yetiştirme Kuramı: Televizyonun Kültürel İşlevlerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • ÖZKALP, E., (1993) Davranış Bilimlerine Giriş, Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • POLAT, O., (2004) Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • SOYASLAN, D., (1998) Kriminoloji, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • SWARTZ, D., (2011) Kültür ve İktidar-Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ŞEKER, M. (2010). Çakallarla Dans, Sinema Filmi.
 • TEKİNALP Ş., ve UZUN R., (2009) İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • TORUK, İ., (2008) Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya.
 • TÜİK. (2019). Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2015-2016. www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21547, Erişim Tarihi: 25.03.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid: 0000-0002-2367-9912
Yazar: Mehmet Ali SEVİMLİ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey

Orcid: 0000-0001-7372-805X
Yazar: Eren BEKTAŞ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet547268, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {198 – 211}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.547268}, title = {“Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması}, key = {cite}, author = {Sevi̇mli̇, Mehmet Ali and Bektaş, Eren} }
APA Sevi̇mli̇, M , Bektaş, E . (2019). “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (2) , 198-211 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.547268
MLA Sevi̇mli̇, M , Bektaş, E . ““Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 198-211
Chicago Sevi̇mli̇, M , Bektaş, E . ““Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 198-211
RIS TY – JOUR T1 – “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması AU – Mehmet Ali Sevi̇mli̇ , Eren Bektaş Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.547268 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.547268 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 198 EP – 211 VL – 2 IS – 2 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.547268 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.547268 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması %A Mehmet Ali Sevi̇mli̇ , Eren Bektaş %T “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.547268 %U 10.33464/dorduncukuvvet.547268
ISNAD Sevi̇mli̇, Mehmet Ali , Bektaş, Eren . ““Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 2 (Kasım 2019): 198-211 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.547268
AMA Sevi̇mli̇ M , Bektaş E . “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 198-211.
Vancouver Sevi̇mli̇ M , Bektaş E . “Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 198-211.
IEEE M. Sevi̇mli̇ ve E. Bektaş , ““Kolpaçino” Filmi Örnekleminde Popüler Komedi Filmlerinde Suç Unsurunun Meşrulaştırılması”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 2, ss. 198-211, Kas. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.547268