Yıl 2023, Cilt 6, Sayı 1

Karanlık Sular Filminin Kozmik ve Fantastik Yapısında Kant’ın Yüce Kavramının İzini Sürmek

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 – 18, 1 – 18, 28.04.2023

https://doi.org/10.33464/mediaj.1175234

Öz

Bu çalışmada ilk olarak, Türk korku sinemasında oldukça sıra dışı bir yer işgal eden, Kutluğ Ataman’ın Karanlık Sular (1993) filminin yapısı, korku edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan H.P. Lovecraft’ın ‘kozmik korku’ kavramından ve filozof Tzvetan Todorov’un ‘fantastik’ yaklaşımından yola çıkarak ortaya konmaya çalışılacaktır. Ardından, filmin kozmik ve fantastik yapısını oluşturan ve çoğunlukla maddi ve doğaüstü unsurların film boyunca çatışmasından doğan korku, acı ve dehşet verici olaylar, imajlar ve ses blokları, Immanuel Kant’ın ‘yüce’ kavramı üzerinden analiz edilecek, bu filmsel unsurların hangi nitelikleri bakımından seyircide yüce hissini yaratabilme kabiliyetine sahip olduğu tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Altuğ, T. (2007). Kant estetiği. Payel.
 • Aslan Ayar, P. (2018). Türkçe edebiyatta varla yok arası bir tür fantastik roman (1876-1960). İletişim.
 • Ataman, K. (2009). Esas oyuncu atmosferdir. Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi (Moderatör: Y. Okur), Panel ve Sunum Yıllığı.
 • Bengi, Y. D. (2015). “Önsöz”. Yiğit Değer Bengi (Haz.), 1002. Gece Masalları (s. 13-18). Metis.
 • Berman, M. (2011). Katı olan her şey buharlaşıyor. (Çev. Ü. Altuğ, B. Peker). İletişim.
 • Bonitzer, P. (2011). Kör alan ve dekadrajlar. (Çev. İ. Yaşar). Metis.
 • Burke, E. (2008). Yüce ve güzel kavramlarımızın kaynağı hakkında felsefi bir soruşturma. (Çev. B. Gümüşbaş). BilgeSu.
 • Carroll, N. (2020). Korkunun felsefesi veya kalbin paradoksları. (Çev. S. Sarı). Hece.
 • Deleuze, G. (2007). Kant üzerine dört ders. (Çev. U. Baker). Kabalcı.
 • Elsaesser, T., Hagener, M. (2014). Film kuramı duyular yoluyla bir giriş. (Çev. B. Soner, B. Yıldırım). Dipnot.
 • Enki, Y. (2017). Maskenin düştüğü yer. İthaki.
 • Kant, I. (2016). Yargı yetisinin eleştirisi. (Çev. A. Yardımlı). İdea.
 • Lovecraft, H. P. (2018). Edebiyatta doğaüstü korku (Çev. A. Dursun). Laputa.
 • Marx, K., Engels, F. (2015). Komünist manifesto (Çev. N. Satlıgan). Yordam.
 • Murdoch, I. (2008). Ateş ve güneş Platon sanatçıları niçin dışladı? (Çev. S. R. Kırkoğlu). Ayrıntı.
 • Osmanoğulları, F. (2022). Gotik film estetiği. Akademisyen.
 • Schiller, F.V. (2008). Schiller. (Çev. ve Haz. G. Aytaç). Doğubatı.
 • Scognamillo, G. (2014). Korkunun ve dehşetin kapıları. Bilge Karınca.
 • Scognamillo, G., Demirhan, M. (2005). Fantastik Türk sineması. Kabalcı.
 • Steinmetz, J. L. (2006). Fantastik edebiyat (Çev. H. F. Nemli). Dost.
 • Şimşek, G. (2017). Türk korku sineması kronolojisi 1914-2015. Pales.
 • Todorov, T. (2017). Fantastik edebi türe yapısal bir yaklaşım. (Çev. N. Öztokat). Metis.
 • Tombs, P. (2004). Fantastik filmler. (Çev. N. Birgül). Kabalcı.
 • Toprak, O. (2016). Gotik bir İstanbul masalı: Karanlık Sular. https://filmloverss.com/gotik-bir-istanbul-masali-karanlik-sular/ Erişim Tarihi: 05.09.2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Film, Radyo, Televizyon
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fırat OSMANOĞULLARI
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-2669-7558
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Osmanoğulları, F. (2023). Karanlık Sular Filminin Kozmik ve Fantastik Yapısında Kant’ın Yüce Kavramının İzini Sürmek . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 6 (1) , 1-18 . DOI: 10.33464/mediaj.1175234