Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1

Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu


Çalışmanın konusunu, Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinin engele sahip insanlara ilişkin yaklaşımlarının, bu gazetelerde 1 Ocak-31 Aralık 2005 tarihleri arasında yayınlanmış haberler üzerinden analizi oluşturmaktadır. Sözü edilen gazetelerin engelliliğe ilişkin yaklaşımları değerlendirilirken, engele sahip insanlar hakkındaki toplumda hâkim olan inanç, değer ve kalıp yargılar göz önünde bulundurulmuştur. Bunun yanında gazetelerin yaklaşımları, 1980’li yıllardan itibaren iletişim ve medya alanındaki teknolojik ve ekonomik dönüşümün ortaya çıkardığı arz yönlü ve kâr odaklı habercilik anlayışı ekseninde değerlendirilmiştir. Ayrıca engele sahip insanları sosyal katılımdan sistemik olarak dışlayan fiziksel ve sosyal bariyerleri öne çıkaran engelli çalışmaları da önemli referans noktalarından birini oluşturmuştur. Bu bağlamda çalışmada, basının engele sahip insanlara nasıl yer verdiğinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır ve nicel analiz, nitel analiz yöntemlerinden birlikte yararlanılmıştır. Nicel analiz bölümünde, gazetelerin bütün sayfalarında engele sahip insanlar hakkında yayınlanmış haberlerin sayısal dağılımları belirlenmiştir. Nitel analiz aşamasında ise gazetelerde yer alan haberlere eleştirel söylem analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, engellilik olgusu ve engele sahip insanlar hakkında yayınlanan haberlerin, belli bazı temalar etrafında toplanmış, merhamet etme, acıma, üzülme gibi duyguların açığa çıkarılması yoluyla tiraj ve kâra odaklanmış, yayıncı kuruluş ve ajanslar tarafından sıkça üretilen haberler olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu haberlerin engele sahip insanların sosyal dışlanmışlıklarını kişisel “yetersizlikler”ine indirgeyen yaygın inanç ve değerler ile genellikle fikri benzerlikler taşıdığı gözlemlenmiştir.
Engellilerin medyada temsili, Engelliler ve basın, Engelliler ve haber, Engelli çalışmaları, Sosyal dışlanma, Sosyal model, Ayrımcılık
 • AKCA, E. (2009). İdeoloji-dil-söylem ve anlam ilişkisi: medyada anlamın toplumsal inşası. İ. Parlak (Editör), Medyada gerçekliğin inşası, Türk medya söylemine eleştirel bir bakış içinde (77-106). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • ARIKAN, Ç. (2002). Sosyal model çerçevesinde özürlülüğe yaklaşım. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 2(1), 2-7.
 • BARNES, C. (1992). An exploration of the principles for media representations of disabled people. Halifax: Ryburn Publishing.
 • BENNETT, W. L. (2000). Politik illüzyon ve medya. S. Say (Çeviren), İstanbul: Nehir Yayınları.
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF). (2015). Türkiye’de engeli olan çocuklara yönelik bilgi, tutum ve davranış raporu. Ankara.
 • ÇELENK, S. (2010). Ayrımcılık ve medya. B. Çaplı, H. Tuncel (Editörler), Televizyon haberciliğinde etik içinde (211-228). İstanbul: Nadir Kitap.
 • DOĞANAY, Ü. (2018). Ayrımcılık, söylem ve medya. Ü. Doğanay (Editör), Ayrımcılığın yüzleri içinde (16-38). Ankara: Şen Matbaa.
 • DURSUN, Ç. (2001). TV haberlerinde ideoloji. Ankara: İmge Kitabevi.
 • DURSUN, Ç. (2005). Haber ve habercilik/gazetecilik üzerine düşünmek. S. Alankuş (Editör), Gazetecilik ve habercilik içinde (69-90). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • DURSUN, Ç. (2004). Haberde gerçekliğin inşa edilmesi ne demektir? Ç. Dursun (Editör), Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde (37- 65). Ankara: Elips Kitap.
 • GERAY, H. (2014). İletişim alanından örneklerle toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • GÜRCAN, H. İ. (2012). Haber ve habercilik. H. İ. Gürcan (Editör), Haberciliğin temel kavramları içinde (46-67). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • İNAL, A. (1996). Haberi okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • İRVAN, S. (1995). Demokratik sistemlerde medyanın rolü. Birikim Dergisi, 117, 76-83
 • MEŞE, İ. (2014). Engelliliği açıklayan sosyal model nedir? Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,14(33).
 • ÖZER, Ö. (2006). Medyaya yönelik kuramsal tanımlarla ilgili muhabirlerle yapılan saha araştırması. Selçuk İletişim Dergisi, 4(2), 41-51.
 • THOMAS, C. (2002). Disability theory: key ideas, issues and thinkers. C. Barnes, M. Oliver, L. Barton (Editörler), Disability studies today içinde (38-58). Cambridge: Polity Press.
 • Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, (2015). Mevzuattan uygulamaya engelli hakları izleme raporu 2014 raporu. Ankara: Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD).
 • TOKGÖZ, O. (2010). Temel gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • UÇAK, O. (2014). Cemaat için gazete: Şalom ve Mavi Marmara olayı. S. Sungur (Editör), Azınlıklar ve medya içinde (61-93). İstanbul: Derin Yayınları.
 • VAN DIJK, T. A. (2005). Söylemin yapıları ve iktidarın yapıları. M. Küçük (Editör ve Çeviren), Medya iktidar ideoloji içinde, (315 – 375). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • YARDIMCI, S. (2015). Sakatlığın tarihsel inşası. M. Soran, Ö. Şensoy, M. Ergün (Editötler), Engelliliğe ve cinsiyete dayalı ayrımcılık içinde (3-12). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4586-7762
Yazar: Bülent ÖZDEMİR
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5401-1069
Yazar: Nejdet ATABEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet662729, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 20}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.662729}, title = {Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Bülent and Atabek, Nejdet} }
APA Özdemi̇r, B , Atabek, N . (2020). Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 3 (1) , 1-20 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.662729
MLA Özdemi̇r, B , Atabek, N . “Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/53614/662729>
Chicago Özdemi̇r, B , Atabek, N . “Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 (2020 ): 1-20
RIS TY – JOUR T1 – Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu AU – Bülent Özdemi̇r , Nejdet Atabek Y1 – 2020 PY – 2020 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.662729 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.662729 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 1 EP – 20 VL – 3 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.662729 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.662729 Y2 – 2020 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu %A Bülent Özdemi̇r , Nejdet Atabek %T Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu %D 2020 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 3 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.662729 %U 10.33464/dorduncukuvvet.662729
ISNAD Özdemi̇r, Bülent , Atabek, Nejdet . “Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 3 / 1 (Mayıs 2020): 1-20 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.662729
AMA Özdemi̇r B , Atabek N . Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 1-20.
Vancouver Özdemi̇r B , Atabek N . Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 3(1): 1-20.
IEEE B. Özdemi̇r ve N. Atabek , “Engele Sahip İnsanlara İlişkin Haberlerin Birgün, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetelerindeki Sunumu”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-20, May. 2020, doi:10.33464/dorduncukuvvet.662729