Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR


Vladimir Lenin, who became the undisputed leader of Russia with the October Revolution in 1917, was tried to be built as a cult leader with propaganda activities in the country. After
Lenin’s death, cult leadership propaganda was made for Joseph Stalin. In the Second World War, the Soviet Union used the cult of leadership of Lenin and Stalin who were built throughout the country to mobilize the Soviet people against the German Army. In this study, it was tried to determine how and in what way the cult of Lenin and Stalin leadership against the Nazi Germany was applied by the Soviet Union in World War II. For this purpose, the propaganda posters used by the Soviet propaganda in World War II as determined by the All World Wars site were examined using the semiotic analysis method in the qualitative research methods. The posters were analyzed in the light of the visual indicator, the descriptive indicator and the symbol which are the notions of the American Linguist Charles Sanders Peirce. At the end of the study, it was seen that Stalin’s leadership cult was attempted to be formed through the cult of leadership built on behalf of Lenin. Thus, with the cult of Stalin leadership built, the Soviet troops were unquestionably asked to implement Stalin’s orders.

 • All World Wars (2018). Soviet Propaganda Posters, Date Accessed: 04.11.2018, http:// www. allworldwars. com/ Russian %20WWII %20 Propaganda %20 Posters.html.
 • Çakı, C. (2018a). “Adolf Hitler’in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi”. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 24-38.
 • Çakı, C. (2018b). “Komünizm İdeolojisinde Kült Lider Olgusu: Berlin’in Düşüşü Propaganda Filmi’nin Alımlama Analizi”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (9), 94-113.
 • Çakı, C. (2018c) “Propaganda”, M. Karaca ve C. Çakı (ed.), İletişim ve Propaganda, (s.13-44). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Çakı, C. (2018d). “Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti’nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 252-272.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. (S. İrvan, Çev.), 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gaddins, J. L. (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, (D. Cenkçiler, Çev.), 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, İstanbul: Siyasal Kitapevi.
 • Hart, B. L. (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. (K. Bağrıaçık, Çev.), İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Karaca, M. (2018). “İtalyan Propagandasında Kült Lider Olgusu: “Il Duce” Benito Mussolini”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (2), 1203-1220.
 • Keegan, J. (2016). İkinci Dünya Savaşı, (S. Öksüz, Çev.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Kelly, C. (2005). “Riding the Magic Carpet: Children and Leader Cult in The Stalin Era”. The Slavic and East European Journal. 49(2), 199-224.
 • Kissinger, H. (2010). Diplomasi. (İ. H. Kurt, Çev.), 9. Baskı. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Kuruoğlu, H. (2006). Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Macksey, K. J. (2012). İkinci Dünya Savaşı’nda Askeri Hatalar. (M. T. Akad, Çev.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mcmahon, J. R. (2013). Soğuk Savaş, (S. Gül, Çev.), Ankara: Dost Kültür Yayınları.
 • McNab, C. (2015). Hitler’in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, (O. Doğan, Çev.), İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Priestland, D. (2017). Kızıl Bayrak Bir Komünizm Tarihi, (A.Çakıroğlu, E. Yılgür, Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Riasanovsky, V. N., & Steinberg, D. M. (2011). Rusya Tarihi. (F.Dereli, Çev.), İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sretenovıc, S. & Puto, A. (2004). Leader Cults in the Western Balkans (1945–90): Josip Broz Tito and Enver Hoxha. In The Leader Cult in Communist Dictatorships (pp. 208-223). London: Palgrave Macmillan.
Birincil Dil en
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9239-4187
Yazar: Mehmet Ali GAZİ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1523-4649
Yazar: Caner ÇAKI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8233-2321
Yazar: Mehmet Ozan GÜLADA
Kurum: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2018
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet479197, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {25 - 42}, doi = {}, title = {THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR}, key = {cite}, author = {Gazi̇, Mehmet Ali and Çakı, Caner and Gülada, Mehmet Ozan} }
APA Gazi̇, M , Çakı, C , Gülada, M . (2018). THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 1 (2) , 25-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/40709/479197
MLA Gazi̇, M , Çakı, C , Gülada, M . “THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 25-42
Chicago Gazi̇, M , Çakı, C , Gülada, M . “THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 25-42
RIS TY – JOUR T1 – THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR AU – Mehmet Ali Gazi̇ , Caner Çakı , Mehmet Ozan Gülada Y1 – 2018 PY – 2018 N1 – DO – T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 25 EP – 42 VL – 1 IS – 2 SN – -2636-8633 M3 – UR – Y2 – 2018 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR %A Mehmet Ali Gazi̇ , Caner Çakı , Mehmet Ozan Gülada %T THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR %D 2018 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Gazi̇, Mehmet Ali , Çakı, Caner , Gülada, Mehmet Ozan . “THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 / 2 (Kasım 2018): 25-42 .
AMA Gazi̇ M , Çakı C , Gülada M . THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(2): 25-42.
Vancouver Gazi̇ M , Çakı C , Gülada M . THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(2): 25-42.
IEEE M. Gazi̇ , C. Çakı ve M. Gülada , “THE PRESENTATION OF VLADIMIR LENIN AND JOSEPH STALIN IN THE SOVIET CULTURE LEADER PROPAGANDA IN THE SECOND WORLD WAR”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 1, sayı. 2, ss. 25-42, Kas. 2018