Yıl 2023, Cilt 6, Sayı 1

Attitude of University Students Toward Advertising in the Context of the Effect of Advertising

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 82 – 100, 82 – 100, 28.04.2023

https://doi.org/10.33464/mediaj.1228393

Öz

Advertising is an important component in manifesting the needs of consumers and producers as well as in answering those needs. The fact that advertising can reach large audiences brings along its capacity to influence those audiences in various ways. Advertising is criticized as much as it is considered important and necessary, besides the positive or negative reactions of consumers manifest the attitude toward advertising. The aim of this research is to determine the attitudes of university students toward advertising as well as to determine the factors affecting that attitude. According to the results of the survey study conducted with 291 students using quantitative research methods; when the data is assessed in terms of department, it is observed that students majoring in Communications departments find advertisements more informative, more entertaining, more credible, more valuable and less irritating compared to students who are majoring in departments other than Communications. Undergraduate students find advertisements less informative and less persuasive compared to associate degree students and graduate students. When the relationship between subdimensions of advertising are examined, it is seen that entertainment and credibility as well as the value of advertising increase, and irritation decreases as the informativeness of the advertising increases; it is considered more credible and valuable and less irritating when it is found more entertaining. As the advertising is found less valuable, it is considered irritating.

Kaynakça

  • Ajzen I. and Cote G.N (2011). Attitudes and the Prediction of Behavior. Crano, W. D.,
  • Prislin, R. (Ed). Attitudes and Attitude Change. (289-312) Psychology Press.
  • Akgün, V.Ö. and Başer, H.H. (2021). Reklama yönelik tutum, marka bilinirliği ve marka güveni ilişkisi bağlamında beyaz eşya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey, 3(6), 59-76.
  • Avcılar, M. Y., Demirgüneş, B. K., Açar, M. F. (2018). Instagram reklamlarında ürün destekçisi olarak sosyal medya fenomeni kullanımının reklama yönelik tutum ve e-wom niyetine etkilerinin incelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 11(21), 1-28.
  • Avcilar, M. Y., Demirgunes, B. K., Yenilmez, G. (2018). Mobil uygulama reklam türlerinin reklama yönelik tutum ve reklam kabulüne etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(4), 923-943.
  • Babacan, M. (2015). Nedir Bu Reklam? Beta
  • Batı,U. (2005). Bir reklam yaratma süreci ve ideolojik yapı olarak reklamların göstergebilim bir bakış açısıyla çözümlenmesi. C.Ü Sosyal Bilimler Dergisi. 29 (2) : 175-190
  • Brackett, L. K. and Carr, B. N. (2001). Cyberspace advertising vs. other media: Consumer vs. mature student attitudes. Journal Of Advertising Research, 41(5), 23-32.
  • Cılızoğlu, Y.G.(2007) Tüketimin kültürleştirilmesi sürecinde reklamların etik açıdan değerlendirilmesi. Sayımer,İ, Yayınoğlu, E.P (Ed.) Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler.(283-306).
  • Çakır, V. and Çakır, V. (2007). Televizyon reklamlarının algılanan değeri ve reklam tutumu ilişkisi: bir yapısal eşitlik modeli. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| (30). 37-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yelda ŞENKAL
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6450-9568
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şenkal, Y. (2023). Attitude of University Students Toward Advertising in the Context of the Effect of Advertising . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 6 (1) , 82-100 . DOI: 10.33464/mediaj.1228393