Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Big Data’yı Anlamak Verinin Bilgiye Dönüşümünde Ekonomik Gözetim Amazon Örneği

Big Data’yı Anlamak: Verinin Bilgiye Dönüşümünde Ekonomik Gözetim: Amazon Örneği

https://doi.org/10.33464/mediaj.1008040

Öz

Bu çalışmada yeni medya ortamlarında veri paylaşımının artmasıyla ortaya çıkan Big Data’nın (Büyük Veri) toplanması, işlenmesi ve kullanılama sunulması süreci, ekonomi politik bakış açısıyla incelenmiştir. Big Data’yı hacimsel, değer, doğruluk, hız ve çeşitlilik yönlerinden ele alan makale, bu beş özelliğin üzerinden; kullanıcıların serbest zamanlarını değerlendirmek ya da alışveriş yapmak için kullandıkları web siteleri tarafından ekonomik meta olarak konumlandırılmasını ve verilerinin maddi değere dönüştürülmesine dikkat çekmektedir. Bu yolla Big Data’nın teknolojik ilerleyiş süreci, geçmişi ve geleceği göz önünde bulundurularak, verilerin üreticisi olan bireylerin, tüketicisi konumuna geldikleri bu kısır döngü, Amazon şirketi ve şirketin araçları üzerinden tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Aleksandra, Fascinating Google Search Statistics, https://seotribunal.com/blog/google-stats-and-facts/ Erişim Tarihi: 19.10.2020
 • Bagdıkıan, H. B. (2016). Yeni Medya Tekeli. Emine Eminel (çev.). Ankara: Akılçelen Kitaplar.
 • Burkhardt, J.M. (2017). Combating Fake News In The Digital Age (Tech. Rep.No.8). Library Technology Reports. American Library Association.
 • Çakır, M (2015). İnternette Gösteri ve Gözetim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Christo Petrov, Big Data Statistics 2019 https://techjury.net/stats-about/big-data-statistics/ Erişim Tarihi: 22.10.2020
 • Dahlgren, P. Tobias O, (2007). From Public Sphere to Civic Culture: Young Citizen’s Internet Use, Palgrave. Richard Butsch (ed.). New York: Media and Public Spheres.
 • Fucs, C. (2010). Labor in Informational Capitalism and on the Internet. The Information Society 26(3): 179-196.
 • Fucs, C. (2012). “Google Kapitalizmi” Yeni Medya Kuramları. 71-83, (Ç. Çavuşoğlu.) Ed. Filiz Aydoğan, İstanbul: Der Yayınları.
 • Fucs, C. (2015). Dijital Emek ve Karl Marx. (S. Oğuz, T. E. Kalaycı, Çev.) İstanbul: Nota Bene Yayınları
 • Garnham, N. (2000). Emancipation, The Media, And Modernity. UK: Oxford University.
 • Güngör, N. (2018). İletişim, Kuramlar, Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Jenkıns, H. (2006). Convergence Culture Where Old And New Media Collide. New York: New York University Press,
 • Kıyan, Z. (2015). “Dijital Kapitalizm’in İletişim Alanındaki İzleri: Üretim, Dolaşım, Emek ve Tüketim süreçleri’’ Toplum ve Bilim, (135). 27-56
 • Mackenzie, A. (2006). Cutting Code: Software and Sociality. New York: Peter Lang.
 • Marx G. A (2003). Tack İn The Show: Neutralizing And Resisting The New Surveillance. Journal of Social Issues, 59(2).
 • Mayer, W. (1994). G. Poll Trends: The Rise of the New Media. The Public Opinion Quarterly, Oxford University Press Vol. 58, No. 1.
 • McQuillan, D. (2015) Algorithmic States Of Exception. European Journal Of Cultural Studies, 18(4-5).
 • Mosco, V. (2009). The Political Economy of Communication. California: Sage Publications.
 • Neuman, W. R. (2018) Dijital Fark Gündelik Hayatta Dijitalleşme ve Medya Etkiler Kuramı. Gökçe Metin (çev.). 1. Basım. İstanbul: The Kitap,
 • Oya M. ve Saka E. (Ed.). (2018) Kolektif Zeka Yeni Medya Perspektifinden Katkılar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Rice, Stephen P. (2004). Minding the Machine: Languages of Class in Early Industrial America. California University Press.
 • Tapscott, D. (1995) The Digital Economy: Promise And Peril İn The Age Of Networked İntelligence, New York.
 • Toffler, A (2018). Üçüncü Dalga. (Çev. Selim Yeniçeri) İstanbul Koridor Yayıncılık.
 • Tarleton G. The Relevance of Algorithms in Media Technologies, Cambridge, MA: MIT Press https://www.intgovforum.org/multilingual/sites/default/files/webform/the_relevance_of_algorithms_-_tarleton_gillespie.pdf Erişim Tarihi: 28.10.2020
 • Statista. (2020) Big Data – Statistics & Facts Report. https://www.statista.com/topics/1464/big-data/ Erişim Tarihi 05.11.2020.
 • Stross, R. (2008). Planet Google. New York: Free Press.
 • Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları. Ankara, Dipnot Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Yazarlar

Okan ŞEKER  (Sorumlu Yazar)
İstanbul Kültür Üniversitesi
0000-0002-9027-8764
Türkiye


Ayşenur ATİKTÜRK  Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8197-213X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022

Kaynak Göster

APA Şeker, O. & Atiktürk, A. (2022). Big Data’yı Anlamak: Verinin Bilgiye Dönüşümünde Ekonomik Gözetim: Amazon Örneği . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , . DOI: 10.33464/mediaj.1008040