Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme

Ekmel GEÇER

Öz

Barış gazeteciliğine bakış açısı ve haber üretimindeki “çatışma eksenli” hikâyeleştirme, ilgili toplumun politik, sosyolojik ve sosyo-psikolojik yapısıyla yakından ilişkilidir. Althuser’in vurguladığı “devletin ideolojik aygıtları” da (1970) dikkate alındığında, bu irtibatı medyada suç konusunun işlenilmesinin devamlılığına, eğitime, dine, kültür/değer üretimine ve hastane, okul ve diğer kurumsal alanlara kadar genişletmek mümkündür.

Elinizdeki çalışma bu nedenle, özellikle demokratik olarak kırılgan ve polarizasyonun yoğun olduğu bir ortamda teorik olarak daha istikrarlı ve pratiğe yönelik bir barış gazeteciliği modelinin imkânını irdelemektedir. Bunu yaparken, uzlaşının inşası ve çatışma çözücü olması adına özellikle kaotik ortamlarda “kaliteli haber üretimi” tanımıyla ortaya çıkan “barış gazeteciliği” (peace journalism), daha çok Batı eksenli olan literatürsel tartışmasına değinerek, gelişmekte olan ülkelerdeki muhtemel demokratik sorunlar ve haber üretiminin uzlaşı sağlamadaki rolü etrafında detaylandırılmıştır. Diğer bir ifade ile makale, barış gazeteciliğinin ontolojik gerçekliğine ve bilgi felsefesi açısından barışa bir evrensel insani değer olarak hizmet eden profesyonel gazetecilik aktivitesine vurgu yapacaktır. Söz konusu epistemolojik kapsam lokal örnekler ve ulusal güvenlik, bağımsız gazetecilik ve milliyetçilik ekseninde verilecektir. Bundan yola çıkarak analiz; barış gazeteciliğinin uygulanabilirliğinin demokratik esneklik, toplumsal ve politik faydacılık ve içerik kalitesi ile mümkün olabileceği sonucuna varmıştır.

Anahtar Kelimeler

Medya, politika, barış inşası

Kaynakça

 • Abu-Nimer, M. (2013). Religion and Peacebuilding. R. M. Ginty içinde, Routledge Handbook of Peacebuilding (s. 69-80). London: Routledge.
 • Akanni, T. M. (2018). In Search of Women-Supportive Media for Sustainable Development in Nigeria. A. Salawu, & O. Toyosi içinde, Exploring Journalism Practice and Perception in Developing Countries (s. 126-149). Hershey: IGI Global .
 • Alankuş, S. (2017, Nisan 23). Barış gazeteciliği tutarlılık gerektirir. (D. DEMİRKENT, Röportaj Yapan) http://ayrintidergi.com.tr/baris-gazeteciligi-tutarlilik-gerektirir-sevda-alankus-ile-soylesi/ adresinden alındı
 • Allan, S. (2012). Citizen Journalism and the Rise of “Mass Self-Communication”: Reporting the London Bombings. M. Wall içinde, Citizen Journalism: Valuable, Useless, or Dangerous? (s. 11-26). London: International Debate Education Association.
 • Althusser, L. (1970). On The Reproduction Of Capitalism: Ideology And Ideological State Apparatuses . London: Verso.Borchard, G. A., & W. Bulla, D. (2010). Journalism in the Civil War Era. New York: Peter Lang.
 • Bourdie, P. (1998). The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press.
 • Brodzinsky, S. (2017, Haziran 27). ‘Welcome to peace’: Colombia’s Farc rebels seal historic disarmament. theguardian.com: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/27/colombia-farc-weapons-war-government adresinden alındı
 • Chomsky, N. (2010). 9-11: Was There an Alternative? New York: New York Univeristy Press.
 • Chomsky, N., & Herman, E. (1998). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Toronto: Pantheon.
 • D’Angelo, P., & Kuypers, J. (2010). Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives. London: Routledge.
 • Devere, H. (2017, 10 25). Is Peace Journalism the Moral Responsibility of War? O. Urbain içinde, Risk and Uncertainty: Understanding and Dialogue in the 21st Century (s. 141). London: Routledge. Conflict & Communication.
 • Devere, H. (2017). Is Peace Journalism the Moral Responsibility of War Journalists? O. Urbain içinde, Risk and Uncertainty: Understanding and Dialogue in the 21st Century (s. 141). London: Routledge.
 • Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. London: SAGE Publications.
 • Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. London: Sage.
 • Galtung, J. (2006). Peace Journalism as an Ethical Challange. Global Media Journal, 1-5.
 • Gibbs, C. K., & Warhover, T. (2002). Getting the Whole Story: Reporting and Writing the News. New York: The Guilford Press.Hallin, D. C. (1989). The Uncensored War. California: University of California Press.
 • Hashim, A. (2014, Mayıs 27). India-Pakistan relations. aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/06/2011615113058224115.html adresinden alındı
 • Hawkins, V. (2011). Peace Process or just Peace Deal? The Media’s Failure to Cover Peace. I. Seaga, J. Lynch, & R. Hackett içinde, Expanding Peace Journalism: Comparative and Critical Approaches (s. 261-284). Sydney: Asutralia.
 • Hess, K., & Waller, L. (2017). Local Journalism in a Digital World. New York: Palgrave.
 • Jimoh, J., & Kayode, J. (2018). Imperative of Peace and Conflict Sensitive Journalism in Development. A. Salawu, & T. Owolabi içinde, Exploring Journalism Practice and Perception in Developing Countries (s. 150-171). Hershey: IGI Global.
 • Katovsky, B., & Carlson, T. (2003). Embedded: The Media at War in Iraq. Lanham: The Lyons Press.
 • Keeble, R. L., Tulloch, J., & Zollmann, F. (2010). Peace Journalism, War and Conflict Resolution. Brussels: Peter Lang.
 • Lewis, J., Brookes, R., Mosdell, N., & Threadgold, T. (2006). Shoot First and Ask Questions Later: Media Coverage of the 2003 Iraq War. New York: Peter Lang.
 • Loyn, D. (2007). Good journalism or peace journalism? conflict & communication online, 1-10.
 • Loyn, D. (2007). Good journalism or peace journalism? conflict & communication online.
 • Lynch, J. (2008). Debates in Peace Journalism. Sydney: Sydney University Press.
 • Lynch, J., & Galtung, J. (2010). Reporting Conflict: New Directions in Peace Journalism (New Approaches to Peace and Conflict). Brisbane: University of Queensland Press.
 • Lynch, J., & McGoldrick, A. (2005). Peace Journalism. Stroud: Hawthorn Press.
 • McCluskey, M. (2017). News Framing of School Shootings: Journalism and American Social Problems. New York: Lexıngton Books.
 • McCombs, M. E., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting of Mass Media. The Public Opinion Quarterly, 176-187.
 • McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory. London: Sage.
 • Mora, N. (2008). Medya, toplum ve haber kaynağı olarak sembolik seçkinler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-25.
 • Mora, N. (2011, Ocak 03). Haberin Sosyolojik Boyutu: Kamusal Söylemin Üretimi ve Kamuoyu Oluşumu. dorduncukuvvetmedya.com: http://www.dorduncukuvvetmedya.com/medya-arastirmalari/2830-haberin-sosyolojik-boyutu-kamusal-soylemin-uretimi-ve-kamuoyu-olusumu.html adresinden alındı
 • Musa, B. A. (2011). Media Ethics and Human Rights Education in Post-Conflict Africa. B. A. Musa, & J. Domatob içinde, Communication, Culture, and Human Rights in Africa (s. 69-82). Plymouth: University Press of America.
 • Niblock, S., & Machin, D. (2006). News Production: Theory and Practice. London: Routledge.
 • Orwenjo, D., & Oketch, O. (2016). Political Discourse in Emergent, Fragile, and Failed Democracies. Hershey: Information Science.
 • Ottosen, R. (2017). Video Games as War Propaganda: Can Peace Journalism Offer an Alternative Approach? M. Tehranian içinde, Peace Journalism in Times of War: Volume 13: Peace and Policy (s. 93-110). London: Routledge.
 • Ridout, T. N. (2012). New Directions in Media and Politics (New Directions in American Politics). London: Routledge.
 • Roach, C. (1993). Communication and Culture in War and Peace. London: Sage.
 • Roy, S., & Shaw, I. (2016). Communicating Differences: Culture, Media, Peace and Conflict Negotiation. New York: Palgrave.
 • Sciolino, E. (1994). Israel and Jordan agree to Call off a State of War That has Endured 46 Years. nytimes.com: https://www.nytimes.com/1994/07/25/world/israel-and-jordan-agree-to-call-off-a-state-of-war-that-has-endured-46-years.html adresinden alındı
 • Sharp, S. (2014). Journalism and Conflict in Indonesia: From Reporting Violence to Promoting Peace. London: Routledge.
 • Spencer, G. (2005). The Media and Peace: From Vietnam to the ‘War on Terror’. New York: Palgrave.
 • Sterling, C. H. (2009). Encyclopedia of Journalism. London: Sage.
 • Şen, F. (2013). Medyanın Savaş Söylemleri: Barış Gazeteciliği Perspektifinden. Selçuk İletişim, 164-175.
 • Tripelli, G. (2016). Media and Peace in the Middle East: The Role of Journalism in Israel-Palestine. New York: Palgrave.
 • Wolfsfeld, G. (2004). Media and the Path to Peace. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Youngblood, S. (2016). Peace Journalism Principles and Practices: Responsibly Reporting Conflicts, Reconciliation, and Solutions. London: Routledge.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid: 0000-0003-3367-2236
Yazar: Ekmel GEÇER
Kurum: The University of Sakarya
Ülke: Turkey
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2018

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet411298, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {32 – 51}, doi = {}, title = {Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Geçer, Ekmel} }
APA Geçer, E . (2018). Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 1 (1) , 32-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/37152/411298
MLA Geçer, E . “Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 32-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/37152/411298>
Chicago Geçer, E . “Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 32-51
RIS TY – JOUR T1 – Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme AU – Ekmel Geçer Y1 – 2018 PY – 2018 N1 – DO – T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 32 EP – 51 VL – 1 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – UR – Y2 – 2018 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme %A Ekmel Geçer %T Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Geçer, Ekmel . “Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 / 1 (Mayıs 2018): 32-51 .
AMA Geçer E . Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(1): 32-51.
Vancouver Geçer E . Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(1): 32-51.
IEEE E. Geçer , “Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 1, sayı. 1, ss. 32-51, May. 2018