Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Mustafa Özgür SEÇİM 

https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.536770

Öz

Çalışma kapsamında, temel misyonu yerel şikâyetlerin tespit edilerek, yereldeki yetkili mercilere iletmek, vatandaşların demokratik hakları olan bilgi edinme hakkını sağlamak olan yerel gazetelerin, Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gelişim süreci incelenmiş, bununla birlikte Aydın ili özelinde yine Osmanlı İmparatorluğundan, Milli Mücadele dönemine, yeni Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından çok partili hayata geçiş döneminde dek yayın yapan gazeteler ve basın sektörü incelenmiş ve araştırma kapsamında da günümüzde yayın hayatına devam etmekte olan (Aydın merkezde) altı gazetenin ilk sayfalarında bulunan haberlerin konularının ne olduğu, ne tip haberlere yer verildiği, inceleme haberlerin olup-olmadığı, ulusal haberlere de yer verilip-verilmediği ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda da, 20 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasındaki on günlük dönemde gazetelerin ilk sayfaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Aydıngazetecilikyerel basın

Kaynakça

  • Alver, Füsun. (2010). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları. Kalkedon yayınları. İstanbul.Aslan, Taner (2010). “Pertev Tevfik ve Muahede gazetesi”. Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul: Emirler matbaası.Aziz, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Burke, Kenneth (1941). Philosophy of Literary Form: Studies in Symbolic Action. Louisiana: State University PressCohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.Çelik, Bilgin, “Tek Parti Döneminde Aydın’ın Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevinin Rolü”, Toplumsal Tarih, Sayı:66, Haziran 1999Geray, H. (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş Ankara: Siyasal KitapeviGökbel, Asaf – Şölen, Hikmet, (2936). Aydın İli Tarihi, Ahmet İhsan Basımevi, İstanbul.Güneş, Günver (2007) Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Aydın’da Basın Yayın Hayatı. Ankara Üniversitesi Yayınları: Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 26 Sayı: 41Holsti, Ole R. (2009). “Evaluative Assertion Analysis”. In The Content Analysis Reader. Edited by K. Krippendorff and M. A. Bock. Thousand Oaks, California: Sage, s. 156–162.Kanter, Beyhan. (2010). “Psmanlı Basın hayatında Kadın Yazarlar.” Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul: Emirler matbaası Koloğlu, Orhan (2015). Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. İstanbul: Pozitif Yayınları.Neuman, W. Lawrence (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th Ed.. Essex: Pearson.Orhon, Nezih & Dimitrakopoulou (2010. “Geç Osmanlı Basını ve Dönemin Toplumsal Hayata Yansımaları: Dönemin İstanbul ve Selanik Gazeteciliği. Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul: Emirler matbaasıTutar, Hilmi (1993).21. Yüzyıl’da Türk Basını, Tiraj, promosyon ve değişim gerçeği. Ankara.Timur, Taner (1994). Osmanlı Toplumsal Düzeni. Ankara: İmge Yayınevi.Veinstein, Gilles. (2001). Selanik 1850-1918. İstanbul: İletişim Yayıncılık. Yanardağ, Mehmet Fetih, “Tanzimat Dönemi Fikir Gazeteciliğinin Önemli İsmi Tasvir-i Efkar ve Toplumsal Değişime Katkısı”, Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul: Emirler matbaası.
  • Nadir Kitap, https://www.nadirkitap.com/ant-gazetesi-17-mart-1954-dergi7543012.html, Erişim Tarihi: 04.03.2019Sputnik, Türkiye’nin İntihar haritası Çıkartıldı: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201804061032938981-turkiyenin-intihar-haritasi-cikarildi/, Erişim Tarihi: 05.03.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid: 0000-0002-8453-1903
Yazar: Mustafa Özgür SEÇİM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 26 Mayıs 2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet536770, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {43 – 52}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.536770}, title = {AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Seçi̇m, Mustafa Özgür} }
APA Seçi̇m, M . (2019). AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (1) , 43-52 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.536770
MLA Seçi̇m, M . “AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 43-52
Chicago Seçi̇m, M . “AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 43-52
RIS TY – JOUR T1 – AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ AU – Mustafa Özgür Seçi̇m Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.536770 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.536770 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 43 EP – 52 VL – 2 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.536770 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.536770 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ %A Mustafa Özgür Seçi̇m %T AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.536770 %U 10.33464/dorduncukuvvet.536770
ISNAD Seçi̇m, Mustafa Özgür . “AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 1 (Mayıs 2019): 43-52 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.536770
AMA Seçi̇m M . AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 43-52.
Vancouver Seçi̇m M . AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 43-52.
IEEE M. Seçi̇m , “AYDIN İLİ YEREL BASININA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 1, ss. 43-52, May. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.536770