APA 6 VS APA 7: APA 7 İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Amerikan Psikoloji Birliği (APA), 2019 yılında akademik yazı formatında yaptığı çeşitli değişiklikleri duyurarak APA 7’yi tanıttı ve artık yazılar, APA 7 formatında istenmeye başlandı. Dolayısıyla bu yazıda, yapılan en önemli değişiklikleri inceleyerek siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Fakat makalenizi göndermek için seçtiğiniz derginin formatında (ya da yaptığınız ödevde) belirtilen farklılıklar olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

A) Kapak Sayfası

1) Kapak sayfası, yazının öğrenciye mi yoksa bir profesyonele mi ait olduğuna göre değişmektedir.* Profesyonele aitse kapak sayfası başlık, yazarlar, kurumlar, (eğer istenirse) yazar notu, üst başlık [running head] ve sayfa numarası içermelidir. Ayrıca üst başlıkta, üst başlık:… yazılmaksızın, tamamı büyük harflerle, 50 karakteri aşmayan makale ismi yer almalıdır. Öğrencilere ait çalışmalarda ise yukarıdakilere ek olarak; dersin kodu ve ismi, dersi veren öğretim görevlisi ve ödevin teslim tarihi eklenmelidir. Fakat öğrenci yazılarında üst başlık hiçbir sayfada olmamalıdır.

2) Eğer tüm yazarlar aynı kurumdalarsa yazar isimleri numaralandırılmaz. Farklı kurumdalarsa her yazar numaralandırılır ve kurumlarla eşleştirilir.

3) Makale başlığının en fazla 12 kelime olması sınırı kalkmıştır. Başlık kalın harflerle yazılmalıdır.

*Öğrenci ve profesyonel yazı örnekleri için bakınız: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_sample_paper.html

B)Başlıklar

1)Metin içindeki başlıklar ve seviyeleri için şu format izlenmelidir:

İlk Başlık: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük

                Bu başlığa ait paragraf yeni bir paragraftan başlar.

Birinci Alt Başlık: Sola Dayalı, Kalın, Baş Harfleri Büyük

                Bu başlığa ait paragraf da yeni bir paragraftan başlar.

İkinci Alt Başlık: Sola Dayalı, Kalın, İtalik, Baş Harfleri Büyük

                Bu başlığa ait paragraf da yeni bir paragraftan başlar.

Üçüncü Alt Başlık: İçeri Girmiş, Kalın, Baş Harfleri Büyük, Noktayla Biter. Bu başlığa ait paragraf noktanın hemen sonrasında başlar.

Dördüncü Alt Başlık: İçeri Girmiş, İtalik, Kalın, Baş Harfleri Büyük, Noktayla Biter. Bu başlığa ait paragraf da noktanın hemen sonrasında başlar.

C)Metin İçi Referanslar ve Diğer Unsurlar

1) Metin içi referanslarda üç ve daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazar verilir. (Örnek, Rüya ve Yılmaz, 2020) değil, (Örnek ve ark., 2020) ya da (Örnek vd., 2020) olmalıdır. Eğer farklı kaynaklar isim/tarih benzerlikleri sebebiyle karışacaksa kaynak farklılaşana kadar yazar isimlerine devam edilir, sonra “ve ark.” ya da “vd.” yazılır.

2) Sadece Times New Roman 12 değil; Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10 ve Georgia 11 fontları ve büyüklükleri de kullanılabilir.

3) Metin içinde italik kullanım yerine tırnak işareti kullanılması gerekmektedir. Örneğin Geştalt yerine “Geştalt” yazılmalıdır.

4) 10 ve üstü sayılar yazıyla değil, sayıyla yazılmalıdır. Fakat zaman ifadeleri (7 hafta önce, 3 saat sonra gibi) 10’un altında olsa da sayıyla yazılır.

5) Metin içinde açıklanan kısaltmalar (tersi tavsiye ediliyor olsa da) başlıklarda kullanılabilir.

6) Cinsiyet, ekonomik durum, etnik köken gibi unsurlara karşı ayrımcılığın azaltılması için dil kullanımında da düzenlemeler yapılmıştır. Daha çok İngilizce için geçerli olmakla beraber; he/she yerine they ifadesinin kullanılması, depresyon hastası yerine depresyona sahip kişiler, Türkler yerine Türkiye’de yaşayan kişiler ya da Asyalı Amerikanlar yerine Koreli Amerikanlar gibi kullanımların yapılması gerekmektedir.

D)Kaynakça Gösterimi**

1) Artık kaynakçada 7 yazar kısıtlaması yerine, 20 yazara kadar olan çalışmalarda tüm yazarlar verilmektedir. Lakin yazar sayısı 20’den fazla ise 19. yazardan sonra üç nokta (…) konulur ve en sonuncu yazar eklenir.

2) Kitap referanslarında basım yeri yazılmaz.

3) Doi verilirken doi: 10.1080/0349384 şeklinde değil, https://doi.org/10.1080/0349384 şeklinde yazılmalıdır.

4) İnternet sitesi referanslarında (erişim günü verilmediyse) “… adresinden erişildi.” ifadesi kalkmıştır. Yayın başlığı ise italik olarak eklenir.

**Kaynakça örnekleri için bakınız:

http://itejournal.com/tr/apa-7-kaynakca

https://www.akademikredaksiyon.com/apa-7-kaynakca-ornekleri/

Bu örneklerin yanı sıra kolayca referans gösterebilmek için bazı siteleri de kullanabilirsiniz:

https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/

https://www.citationmachine.net/apa

 

Kaynaklar

https://owll.massey.ac.nz/referencing/apa-6th-vs-7th-edition.php

https://academicguides.waldenu.edu/writingcenter/apa/7transition/comparison

https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_changes_7th_edition.html

https://libguides.ecu.edu/c.php?g=982594&p=7612692

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/apa_sample_paper.html

https://www.akademikredaksiyon.com/apa-7-kaynakca-ornekleri/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/page/9435

http://itejournal.com/tr/apa-7-kaynakca

Zeynep ERDEM

Orta öğrenimini ve liseyi Ankara’da tamamladıktan sonra tam burslu olarak girdiği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında LÖSEV, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve ODTÜ’de kendini geliştirme imkanı bulmuştur. Şu an Psikolog olarak çalışmalarına devam etmektedir. Akademik çalışmaları genel olarak duygu düzenleme ve nitel araştırmaları içermektedir.