Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK

Samet AKVERAN

Öz

Bu çalışmada ana hatları ile “ana akım” ve “alternatif medya” kavramları tanımlanmış ve farklı yönleri belirtilmeye çalışılmıştır. Alternatif medyanın ortaya çıkma nedenleri belirtildikten sonra tarihçesi üzerinde durulmuş, belli başlı türleri ve işlevleri belirtilmiştir. Alternatif bir medyaya ihtiyacın nasıl oluştuğu açıklanmaya çalışılmıştır. Ticari çıkarlar, siyasi kaygılar gibi nedenlerle kendi temel özelliklerinden, meslek ilkelerinden ve etik değerlerden uzaklaşan ana akım medyaya “alternatif” olarak gelişen alternatif medya mecralarının etik değerlere bağlılığını ve kısıtlılıklarını da değerlendiren betimleyici bir çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

ana akım medyaalternatif medyaetik

Kaynakça

 • Atılgan, S. (1999). Basın işletmeciliği. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Aydoğan, A. ve Başaran F.(2012). “Yeni Medyayı Alternatif Medya Bağlamında Anlamak”. Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik (ss.213-216). Konya: Literatürk.
 • Aydoğan, T. (2012). “Ücretsiz Günlük Gazeteler ve Medya Piyasası”. Atatürk İletişim Dergisi,3
 • Cangöz, İ. (2005). “Yurttaş Gazeteciliği ve Yerel Basın”. Gazetecilik ve Habercilik (ss. 107-124). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Ceyhan, Ç. (2008). Anaakım Medyaya Karşı Alternatif Medya: Alternatif Gazeteler Olarak Ahali ve Mülksüzler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Duran, R. (2005). “Yurttaş Gazeteciliği”. Gazetecilik ve Habercilik. (ss. 91-106). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Kaya, A. R. (2016). İktidar Yumağı Medya Sermaye Devlet. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kejanlıoğlu, D. B. (2003). “Medya-toplum İlişkisi ve Küreselleşmenin Yerel Medyaya Sunduğu Olanaklar”. S. Alankuş (Ed.). Medya ve Toplum. (ss. 75-94) İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Mora, N. (2008). Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Altkitap Yayınevi.
 • Navaro, İ. (2004). “ABD’de Alternatif Medya”. Kamusal Alan (ss.677-687). İstanbul: Hil Yayınları.
 • Özer, Ö. (2012). “Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik ve Joseph Pulitzer”. Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik (ss. 9-22). Konya: Literatürk.
 • Öztürk, L. (2002). “Dijital Uçurumun Küresel Boyutları”. Ekonomi İşletme Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 1(2): 129-139.
 • Taylan, A. (2012). Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uzun, R. (2007). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Yılmaz, H. (2005). “Alternatif Yayıncılık Açısından Yerel Basın”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 22(1): 103-107.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar Yazar: Samet AKVERAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2018

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { dorduncukuvvet412790, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {10 – 31}, doi = {}, title = {ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK}, key = {cite}, author = {Akveran, Samet} }
APA Akveran, S . (2018). ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 1 (1) , 10-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/37152/412790
MLA Akveran, S . “ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 10-31
Chicago Akveran, S . “ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 10-31
RIS TY – JOUR T1 – ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK AU – Samet Akveran Y1 – 2018 PY – 2018 N1 – DO – T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 10 EP – 31 VL – 1 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – UR – Y2 – 2018 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK %A Samet Akveran %T ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK %D 2018 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akveran, Samet . “ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 / 1 (Mayıs 2018): 10-31 .
AMA Akveran S . ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(1): 10-31.
Vancouver Akveran S . ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(1): 10-31.
IEEE S. Akveran , “ANA AKIM MEDYA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 1, sayı. 1, ss. 10-31, May. 2018