Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği

Sinan BARAN

Öz

24 Ocak kararları ve devamında gerçekleşen 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda basın alanında köklü değişikler olmuştur. Liberal ekonomiye geçiş küresel manada basın sektörünün birleşmesine yol açmış, askeri darbe de ülke genelinde fikir gazeteciliğinin kısıtlanmasına ve birçok siyasi içerikle çıkan gazetelerin kapanmasına sebep olmuştur. Böyle bir ortamda basının geleneksel sahiplik yapısının değişmesiyle kalınmamış, aynı zamanda değişen sahiplik yapısıyla ve kar odaklı anlayış ile gazetelerin içeriklerinde çeşitli değişikliklerin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacını yıllara göre Milliyet Gazetesinin değişim ve dönüşümünü nicel verilerle ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Çalışmada “magazinsel içerik, manşette ve sürmanşette siyasi içerik, bağlamsızlaştırma, siyasi içerikli fotoğraf ve karikatür” unsurları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Magazinleşme, Karikatür, Milliyet Gazetesi, Basın, Tekelleşme.

Kaynakça

 • Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkisi, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Adaklı, G. (2010). Neoliberalizm ve Medya: Dünyada ve Türkiye’de Medya Endüstrisinin Dönüşümü. Mülkiye Dergisi, 34(269), 67-84.
 • Avşar, Z. (2004). Medyada Yoğunlaşma Ve Şeffaflaşma: Yasal Düzenlemeler, Beklentiler, Sorun Alanları. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 121-144
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi (3. Baskı). Ankara, Siyasal Kitapevi.
 • Bulunmaz, B. (2011). Holdingleşme Ekseninde Türk Medyasında Tekelleşme Sorunu. Öneri Dergisi, 9(36), 237-246.
 • Dursun, O. (2014). Türk Medyasının Sermaye Yapısı Ve Siyasal İktidarla İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 1-22.
 • Dündar, L. (2016). 2 Eylül 1980 Darbesinin Basına Etkileri. Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Sayı: 16, 125‐154.
 • Fichter, J. (2006). Sosyoloji Nedir (8. Baskı). Ankara, Ertem Matbaacılık.
 • Gezgin, S. (2004) Gazeteciliğin Ve Türk Yazılı Basınının Kısa Tarihsel Perspektifi (III). İletişim Fakültesi Dergisi, 9-12.
 • Kuyucu, M. (2013). Türkiye Basınında Tekelleşme Tartışmaları: Türkiye’nin İlk Medya Holding Patronu Asil Nadir Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2 (5), 18-38
 • Özer, Ö. (Ed: Şimşek M, C. ve Türkoğlu). (2011). Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.
 • Özgen, M. (2011). 1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu. A Dialog Between Turkish and American Scholars, 465-477.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S, S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim 12 – XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi 1- 3 Şubat, 351-357.
 • Taşdemir, E. (2005). 1980 Sonrası Türk Basını, Türk Siyasi Hayatı Ve Basın-Siyaset İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 3(4), 173-180.
 • Tokgöz, O (2015). Temel Gazetecilik (11. Baskı), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Topuz, H. (2012). II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi (4. Baskı), Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Toruk, İ. (2005). Türkiye’de 1990-2000 Yılları Arasında Sosyoekonomik Ortamın Ve Kültürel Hayatın Reklamlar Üzerinden Temsili. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 493-508.
 • Uzun, M. (2008). Medya Sahipliğinin İçeriğe Yansımaları: Cem Uzan ve Genç Parti Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı.
 • Ünal, U. (2015). Özal Dönemi Ekonomisine Genel Bir Bakış, Erişim 10 Mart 2017, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81603/1/MPRA_paper_81603.pdf
 • www.onlineistatistik.com. (2016). Bağımlı 2-Örneklem t-Testi (Paired Samples) Nedir? Neden ve Nerelerde Kullanılır?. Erişim Tarihi: 09 Mart 2018. https://www.onlineistatistik.com/single-post/2016/12/09/Bagimli-orneklemler-paired-t-testi-nedir-nerelerde-kullanilir.
 • Yüksel, O. (2011). 12 Eylül 1980’den Günümüze Türkiye, Erişim 10 Mart 2017, http://politikakademi.org/2011/09/12-eylul-1980den-gunumuze-turkiye/

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar Yazar: Sinan BARAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Ülke: Turkey
Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2018

Kaynak Göster

Bibtex @haber { dorduncukuvvet405980, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {76 – 96}, doi = {}, title = {24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği}, key = {cite}, author = {Baran, Sinan} }
APA Baran, S . (2018). 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 1 (1) , 76-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/37152/405980
MLA Baran, S . “24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 76-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/37152/405980>
Chicago Baran, S . “24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 76-96
RIS TY – JOUR T1 – 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği AU – Sinan Baran Y1 – 2018 PY – 2018 N1 – DO – T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 76 EP – 96 VL – 1 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – UR – Y2 – 2018 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği %A Sinan Baran %T 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği %D 2018 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Baran, Sinan . “24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 / 1 (Mayıs 2018): 76-96 .
AMA Baran S . 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(1): 76-96.
Vancouver Baran S . 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(1): 76-96.
IEEE S. Baran , “24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 1, sayı. 1, ss. 76-96, May. 2018